Chủ Nhật, Tháng Bảy 12, 2020
Trang chủ Tags Phòng khám Nhi khoa ở Đà Nẵng

Tag: Phòng khám Nhi khoa ở Đà Nẵng

Phòng khám Nhi khoa – Bác sĩ Nguyễn Sơn ở Đà...

0
[Thông tin chi tiết] Phòng khám Nhi khoa - Bác sĩ Nguyễn Sơn. Địa chỉ: 12 Ngô Quyền Phường Thọ Quang Quận Sơn Trà Đà Nẵng. Thời gian làm việc, SĐT liên hệ đặt lịch hẹn, review đánh giá. Phòng khám Nhi khoa ở Quận Sơn Trà khám, chữa, điều trị các vấn đề về Nhi khoa. Nằm trong danh sách Phòng khám Nhi khoa uy tín ở Đà Nẵng

Phòng khám Nhi khoa – Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Vân...

0
[Thông tin chi tiết] Phòng khám Nhi khoa - Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Vân. Địa chỉ: Số 16 Đường Tiên Sơn 8 Phường Hòa cường Nam Quận Hải Châu Đà Nẵng. Thời gian làm việc, SĐT liên hệ đặt lịch hẹn, review đánh giá. Phòng khám Nhi khoa ở Quận Hải Châu khám, chữa, điều trị các vấn đề về Nhi khoa. Nằm trong danh sách Phòng khám Nhi khoa uy tín ở Đà Nẵng

Phòng khám Nội Nhi khoa – Bác sĩ Trương Thanh ở...

0
[Thông tin chi tiết] Phòng khám Nội Nhi khoa - Bác sĩ Trương Thanh. Địa chỉ: 23 Lê Đình Lý - Quận Thanh Khê Đà Nẵng. Thời gian làm việc, SĐT liên hệ đặt lịch hẹn, review đánh giá. Phòng khám Nhi khoa ở Quận Thanh Khê khám, chữa, điều trị các vấn đề về Nhi khoa. Nằm trong danh sách Phòng khám Nhi khoa uy tín ở Đà Nẵng

Phòng khám Nhi khoa – Bác sĩ Võ Hữu Hội ở...

0
[Thông tin chi tiết] Phòng khám Nhi khoa - Bác sĩ Võ Hữu Hội. Địa chỉ: 115/5 Lê Đình Lý - Quận Thanh Khê Đà Nẵng. Thời gian làm việc, SĐT liên hệ đặt lịch hẹn, review đánh giá. Phòng khám Nhi khoa ở Quận Thanh Khê khám, chữa, điều trị các vấn đề về Nhi khoa. Nằm trong danh sách Phòng khám Nhi khoa uy tín ở Đà Nẵng

Phòng khám Nhi khoa – Bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn ở...

0
[Thông tin chi tiết] Phòng khám Nhi khoa - Bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn. Địa chỉ: 54/5 Nguyễn Hoàng - Quận Thanh Khê Đà Nẵng. Thời gian làm việc, SĐT liên hệ đặt lịch hẹn, review đánh giá. Phòng khám Nhi khoa ở Quận Thanh Khê khám, chữa, điều trị các vấn đề về Nhi khoa. Nằm trong danh sách Phòng khám Nhi khoa uy tín ở Đà Nẵng

Phòng khám Nhi khoa – Bác sĩ Nguyễn Hoàng Anh ở...

0
[Thông tin chi tiết] Phòng khám Nhi khoa - Bác sĩ Nguyễn Hoàng Anh. Địa chỉ: Số 4 Văn Cao Vĩnh Trung Quận Thanh Khê Đà Nẵng. Thời gian làm việc, SĐT liên hệ đặt lịch hẹn, review đánh giá. Phòng khám Nhi khoa ở Quận Thanh Khê khám, chữa, điều trị các vấn đề về Nhi khoa. Nằm trong danh sách Phòng khám Nhi khoa uy tín ở Đà Nẵng

Phòng khám Nhi khoa – Bác sĩ Nguyễn Thị Nguyệt ở...

0
[Thông tin chi tiết] Phòng khám Nhi khoa - Bác sĩ Nguyễn Thị Nguyệt. Địa chỉ: 695 Trần Cao Vân - Quận Thanh Khê Đà Nẵng. Thời gian làm việc, SĐT liên hệ đặt lịch hẹn, review đánh giá. Phòng khám Nhi khoa ở Quận Thanh Khê khám, chữa, điều trị các vấn đề về Nhi khoa. Nằm trong danh sách Phòng khám Nhi khoa uy tín ở Đà Nẵng

Phòng khám Nhi khoa – Bác sĩ Đặng Thị Tư Em...

0
[Thông tin chi tiết] Phòng khám Nhi khoa - Bác sĩ Đặng Thị Tư Em. Địa chỉ: 608 Trần Cao Vân Tân Chính Quận Thanh Khê Đà Nẵng. Thời gian làm việc, SĐT liên hệ đặt lịch hẹn, review đánh giá. Phòng khám Nhi khoa ở Quận Thanh Khê khám, chữa, điều trị các vấn đề về Nhi khoa. Nằm trong danh sách Phòng khám Nhi khoa uy tín ở Đà Nẵng

Phòng khám Nhi khoa – BS.CKI. Phan Thị Hàn Linh ở...

0
[Thông tin chi tiết] Phòng khám Nhi khoa - BS.CKI. Phan Thị Hàn Linh. Địa chỉ: 183 Huỳnh Ngọc Huệ Hòa Khê Quận Thanh Khê Đà Nẵng. Thời gian làm việc, SĐT liên hệ đặt lịch hẹn, review đánh giá. Phòng khám Nhi khoa ở Quận Thanh Khê khám, chữa, điều trị các vấn đề về Nhi khoa. Nằm trong danh sách Phòng khám Nhi khoa uy tín ở Đà Nẵng

Phòng khám Nhi khoa – Bác sĩ Phan Thị Liên Mỹ...

0
[Thông tin chi tiết] Phòng khám Nhi khoa - Bác sĩ Phan Thị Liên Mỹ. Địa chỉ: 90 Lê Độ Chính Gián Quận Thanh Khê Đà Nẵng. Thời gian làm việc, SĐT liên hệ đặt lịch hẹn, review đánh giá. Phòng khám Nhi khoa ở Quận Thanh Khê khám, chữa, điều trị các vấn đề về Nhi khoa. Nằm trong danh sách Phòng khám Nhi khoa uy tín ở Đà Nẵng

Phòng khám Nhi khoa – Bác sĩ Tôn Thị Minh Phượng...

0
[Thông tin chi tiết] Phòng khám Nhi khoa - Bác sĩ Tôn Thị Minh Phượng. Địa chỉ: 01 Trần Cao Vân - Quận Thanh Khê Đà Nẵng. Thời gian làm việc, SĐT liên hệ đặt lịch hẹn, review đánh giá. Phòng khám Nhi khoa ở Quận Thanh Khê khám, chữa, điều trị các vấn đề về Nhi khoa. Nằm trong danh sách Phòng khám Nhi khoa uy tín ở Đà Nẵng

Phòng khám Nhi khoa – Bác sĩ Nguyễn Văn Nha ở...

0
[Thông tin chi tiết] Phòng khám Nhi khoa - Bác sĩ Nguyễn Văn Nha. Địa chỉ: K 104/4 Lê Đình Lý - Quận Thanh Khê Đà Nẵng. Thời gian làm việc, SĐT liên hệ đặt lịch hẹn, review đánh giá. Phòng khám Nhi khoa ở Quận Thanh Khê khám, chữa, điều trị các vấn đề về Nhi khoa. Nằm trong danh sách Phòng khám Nhi khoa uy tín ở Đà Nẵng

Phòng khám Nhi khoa – Bác sĩ Phạm Đức Thành ở...

0
[Thông tin chi tiết] Phòng khám Nhi khoa - Bác sĩ Phạm Đức Thành. Địa chỉ: 56 Ngô Văn Sở - Quận Liên Chiểu Đà Nẵng. Thời gian làm việc, SĐT liên hệ đặt lịch hẹn, review đánh giá. Phòng khám Nhi khoa ở Quận Liên Chiểu khám, chữa, điều trị các vấn đề về Nhi khoa. Nằm trong danh sách Phòng khám Nhi khoa uy tín ở Đà Nẵng

Phòng khám Nhi khoa – Bác sĩ Trần Văn Tiến ở...

0
[Thông tin chi tiết] Phòng khám Nhi khoa - Bác sĩ Trần Văn Tiến. Địa chỉ: 478 Nguyễn Lương Bằng - Quận Liên Chiểu Đà Nẵng. Thời gian làm việc, SĐT liên hệ đặt lịch hẹn, review đánh giá. Phòng khám Nhi khoa ở Quận Liên Chiểu khám, chữa, điều trị các vấn đề về Nhi khoa. Nằm trong danh sách Phòng khám Nhi khoa uy tín ở Đà Nẵng

Phòng khám Nhi khoa – Bác sĩ Phan Trình ở Đà...

0
[Thông tin chi tiết] Phòng khám Nhi khoa - Bác sĩ Phan Trình. Địa chỉ: 877 Nguyễn Lương Bằng - Quận Liên Chiểu Đà Nẵng. Thời gian làm việc, SĐT liên hệ đặt lịch hẹn, review đánh giá. Phòng khám Nhi khoa ở Quận Liên Chiểu khám, chữa, điều trị các vấn đề về Nhi khoa. Nằm trong danh sách Phòng khám Nhi khoa uy tín ở Đà Nẵng

Phòng khám Nhi khoa – BS.CKI. Nguyễn Tâm ở Đà Nẵng

0
[Thông tin chi tiết] Phòng khám Nhi khoa - BS.CKI. Nguyễn Tâm. Địa chỉ: 109 Nguyễn Lương Bằng - Quận Liên Chiểu Đà Nẵng. Thời gian làm việc, SĐT liên hệ đặt lịch hẹn, review đánh giá. Phòng khám Nhi khoa ở Quận Liên Chiểu khám, chữa, điều trị các vấn đề về Nhi khoa. Nằm trong danh sách Phòng khám Nhi khoa uy tín ở Đà Nẵng

Phòng khám Nhi khoa – Bác sĩ Lê Lộc Trí ở...

0
[Thông tin chi tiết] Phòng khám Nhi khoa - Bác sĩ Lê Lộc Trí. Địa chỉ: 89/18 Lê Văn Hưu Mỹ An Quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng. Thời gian làm việc, SĐT liên hệ đặt lịch hẹn, review đánh giá. Phòng khám Nhi khoa ở Quận Ngũ Hành Sơn khám, chữa, điều trị các vấn đề về Nhi khoa. Nằm trong danh sách Phòng khám Nhi khoa uy tín ở Đà Nẵng

Phòng khám Nhi khoa – Bác sĩ Nguyễn Văn Dũng ở...

0
[Thông tin chi tiết] Phòng khám Nhi khoa - Bác sĩ Nguyễn Văn Dũng. Địa chỉ: 596/14 Lê Văn Hiến Hòa Hải Quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng. Thời gian làm việc, SĐT liên hệ đặt lịch hẹn, review đánh giá. Phòng khám Nhi khoa ở Quận Ngũ Hành Sơn khám, chữa, điều trị các vấn đề về Nhi khoa. Nằm trong danh sách Phòng khám Nhi khoa uy tín ở Đà Nẵng

Phòng khám Nhi khoa – BS.CKII. Trần Thiện Hùng ở Đà...

0
[Thông tin chi tiết] Phòng khám Nhi khoa - BS.CKII. Trần Thiện Hùng. Địa chỉ: 10 Bùi Xương Tự - Quận Cẩm Lệ Đà Nẵng. Thời gian làm việc, SĐT liên hệ đặt lịch hẹn, review đánh giá. Phòng khám Nhi khoa ở Quận Cẩm Lệ khám, chữa, điều trị các vấn đề về Nhi khoa. Nằm trong danh sách Phòng khám Nhi khoa uy tín ở Đà Nẵng

Phòng khám Nhi khoa – Bác sĩ Đặng Văn Hào ở...

0
[Thông tin chi tiết] Phòng khám Nhi khoa - Bác sĩ Đặng Văn Hào. Địa chỉ: K298/29 Cách Mạng Tháng 8 - Quận Cẩm Lệ Đà Nẵng. Thời gian làm việc, SĐT liên hệ đặt lịch hẹn, review đánh giá. Phòng khám Nhi khoa ở Quận Cẩm Lệ khám, chữa, điều trị các vấn đề về Nhi khoa. Nằm trong danh sách Phòng khám Nhi khoa uy tín ở Đà Nẵng

Phòng khám Nhi khoa – BS.CKI. Nguyễn Thanh Vân ở Đà...

0
[Thông tin chi tiết] Phòng khám Nhi khoa - BS.CKI. Nguyễn Thanh Vân. Địa chỉ: 710 Trường Chinh - Quận Cẩm Lệ Đà Nẵng. Thời gian làm việc, SĐT liên hệ đặt lịch hẹn, review đánh giá. Phòng khám Nhi khoa ở Quận Cẩm Lệ khám, chữa, điều trị các vấn đề về Nhi khoa. Nằm trong danh sách Phòng khám Nhi khoa uy tín ở Đà Nẵng

Phòng khám Nhi khoa – BS.CKII. Trương Thị Như Huyền ở...

0
[Thông tin chi tiết] Phòng khám Nhi khoa - BS.CKII. Trương Thị Như Huyền. Địa chỉ: 60A Thanh Thủy - Quận Hải Châu Đà Nẵng. Thời gian làm việc, SĐT liên hệ đặt lịch hẹn, review đánh giá. Phòng khám Nhi khoa ở Quận Hải Châu khám, chữa, điều trị các vấn đề về Nhi khoa. Nằm trong danh sách Phòng khám Nhi khoa uy tín ở Đà Nẵng

Phòng khám Nhi khoa – Bác sĩ Nguyễn Công Cảnh ở...

0
[Thông tin chi tiết] Phòng khám Nhi khoa - Bác sĩ Nguyễn Công Cảnh. Địa chỉ: 137 Nguyễn Khánh Toàn - Quận Hải Châu Đà Nẵng. Thời gian làm việc, SĐT liên hệ đặt lịch hẹn, review đánh giá. Phòng khám Nhi khoa ở Quận Hải Châu khám, chữa, điều trị các vấn đề về Nhi khoa. Nằm trong danh sách Phòng khám Nhi khoa uy tín ở Đà Nẵng

Phòng khám Nhi khoa – Bác sĩ Huỳnh Văn Lộc ở...

0
[Thông tin chi tiết] Phòng khám Nhi khoa - Bác sĩ Huỳnh Văn Lộc. Địa chỉ: 133 Lê Lợi - Quận Hải Châu Đà Nẵng. Thời gian làm việc, SĐT liên hệ đặt lịch hẹn, review đánh giá. Phòng khám Nhi khoa ở Quận Hải Châu khám, chữa, điều trị các vấn đề về Nhi khoa. Nằm trong danh sách Phòng khám Nhi khoa uy tín ở Đà Nẵng

Phòng khám Nhi khoa – Bác sĩ Lê Thanh Cẩn ở...

0
[Thông tin chi tiết] Phòng khám Nhi khoa - Bác sĩ Lê Thanh Cẩn. Địa chỉ: K113/1 Nguyễn Chí Thanh - Quận Hải Châu Đà Nẵng. Thời gian làm việc, SĐT liên hệ đặt lịch hẹn, review đánh giá. Phòng khám Nhi khoa ở Quận Hải Châu khám, chữa, điều trị các vấn đề về Nhi khoa. Nằm trong danh sách Phòng khám Nhi khoa uy tín ở Đà Nẵng

Phòng khám Nhi khoa – Bác sĩ Đinh Thị Minh Thùy...

0
[Thông tin chi tiết] Phòng khám Nhi khoa - Bác sĩ Đinh Thị Minh Thùy. Địa chỉ: 59 Thanh Thủy Thanh Bình Quận Hải Châu Đà Nẵng. Thời gian làm việc, SĐT liên hệ đặt lịch hẹn, review đánh giá. Phòng khám Nhi khoa ở Quận Hải Châu khám, chữa, điều trị các vấn đề về Nhi khoa. Nằm trong danh sách Phòng khám Nhi khoa uy tín ở Đà Nẵng

Phòng khám Nhi khoa – ThS.Bác sĩ Trần Quang Anh ở...

0
[Thông tin chi tiết] Phòng khám Nhi khoa - ThS.Bác sĩ Trần Quang Anh. Địa chỉ: 127 Lê Thanh Nghị Hòa Cường Bắc Quận Hải Châu Đà Nẵng. Thời gian làm việc, SĐT liên hệ đặt lịch hẹn, review đánh giá. Phòng khám Nhi khoa ở Quận Hải Châu khám, chữa, điều trị các vấn đề về Nhi khoa. Nằm trong danh sách Phòng khám Nhi khoa uy tín ở Đà Nẵng

Phòng khám Nhi khoa – BS.CKII. Huỳnh Thị Diễm Thúy ở...

0
[Thông tin chi tiết] Phòng khám Nhi khoa - BS.CKII. Huỳnh Thị Diễm Thúy. Địa chỉ: 1/18 Trưng Nữ Vương Bình Hiền Quận Hải Châu Đà Nẵng. Thời gian làm việc, SĐT liên hệ đặt lịch hẹn, review đánh giá. Phòng khám Nhi khoa ở Quận Hải Châu khám, chữa, điều trị các vấn đề về Nhi khoa. Nằm trong danh sách Phòng khám Nhi khoa uy tín ở Đà Nẵng

Phòng khám Nhi khoa – ThS.Bác sĩ Nguyễn Quốc Sỹ ở...

0
[Thông tin chi tiết] Phòng khám Nhi khoa - ThS.Bác sĩ Nguyễn Quốc Sỹ. Địa chỉ: 08A Nguyễn Chí Thanh Thạch Thang Quận Hải Châu Đà Nẵng. Thời gian làm việc, SĐT liên hệ đặt lịch hẹn, review đánh giá. Phòng khám Nhi khoa ở Quận Hải Châu khám, chữa, điều trị các vấn đề về Nhi khoa. Nằm trong danh sách Phòng khám Nhi khoa uy tín ở Đà Nẵng

Phòng khám Nhi khoa – Bác sĩ Trần Văn Đào ở...

0
[Thông tin chi tiết] Phòng khám Nhi khoa - Bác sĩ Trần Văn Đào. Địa chỉ: 29 Pastuer Hải Châu I Quận Hải Châu Đà Nẵng. Thời gian làm việc, SĐT liên hệ đặt lịch hẹn, review đánh giá. Phòng khám Nhi khoa ở Quận Hải Châu khám, chữa, điều trị các vấn đề về Nhi khoa. Nằm trong danh sách Phòng khám Nhi khoa uy tín ở Đà Nẵng

Phòng khám Nhi khoa – BS.CKI. Lê Văn Đoan ở Đà...

0
[Thông tin chi tiết] Phòng khám Nhi khoa - BS.CKI. Lê Văn Đoan. Địa chỉ: 177 Ông Ích Khiêm Thạch Thang Quận Hải Châu Đà Nẵng. Thời gian làm việc, SĐT liên hệ đặt lịch hẹn, review đánh giá. Phòng khám Nhi khoa ở Quận Hải Châu khám, chữa, điều trị các vấn đề về Nhi khoa. Nằm trong danh sách Phòng khám Nhi khoa uy tín ở Đà Nẵng

Phòng khám Nhi khoa – Bác sĩ Lê Thị Minh Nguyệt...

0
[Thông tin chi tiết] Phòng khám Nhi khoa - Bác sĩ Lê Thị Minh Nguyệt. Địa chỉ: 115 Hải Phòng Thạch Thang Quận Hải Châu Đà Nẵng. Thời gian làm việc, SĐT liên hệ đặt lịch hẹn, review đánh giá. Phòng khám Nhi khoa ở Quận Hải Châu khám, chữa, điều trị các vấn đề về Nhi khoa. Nằm trong danh sách Phòng khám Nhi khoa uy tín ở Đà Nẵng

Phòng khám Nhi khoa – Bác sĩ Nguyễn Lê Tuấn ở...

0
[Thông tin chi tiết] Phòng khám Nhi khoa - Bác sĩ Nguyễn Lê Tuấn. Địa chỉ: 137A Quang Trung Thạch Thang Quận Hải Châu Đà Nẵng. Thời gian làm việc, SĐT liên hệ đặt lịch hẹn, review đánh giá. Phòng khám Nhi khoa ở Quận Hải Châu khám, chữa, điều trị các vấn đề về Nhi khoa. Nằm trong danh sách Phòng khám Nhi khoa uy tín ở Đà Nẵng

Phòng khám Nhi khoa – BS.CKI. Nguyễn Quang Quân ở Đà...

0
[Thông tin chi tiết] Phòng khám Nhi khoa - BS.CKI. Nguyễn Quang Quân. Địa chỉ: 58 Ông Ích Khiêm Thanh Bình Quận Hải Châu Đà Nẵng. Thời gian làm việc, SĐT liên hệ đặt lịch hẹn, review đánh giá. Phòng khám Nhi khoa ở Quận Hải Châu khám, chữa, điều trị các vấn đề về Nhi khoa. Nằm trong danh sách Phòng khám Nhi khoa uy tín ở Đà Nẵng

Phòng khám Nhi khoa – BS.CKII. Võ Kim Điền ở Đà...

0
[Thông tin chi tiết] Phòng khám Nhi khoa - BS.CKII. Võ Kim Điền. Địa chỉ: 63 Nguyễn Đổng Chi Hòa Cường Bắc Quận Hải Châu Đà Nẵng. Thời gian làm việc, SĐT liên hệ đặt lịch hẹn, review đánh giá. Phòng khám Nhi khoa ở Quận Hải Châu khám, chữa, điều trị các vấn đề về Nhi khoa. Nằm trong danh sách Phòng khám Nhi khoa uy tín ở Đà Nẵng

Phòng khám Nhi khoa – Bác sĩ Võ Đức Minh ở...

0
[Thông tin chi tiết] Phòng khám Nhi khoa - Bác sĩ Võ Đức Minh. Địa chỉ: 30 Cao Thắng - Quận Hải Châu Đà Nẵng. Thời gian làm việc, SĐT liên hệ đặt lịch hẹn, review đánh giá. Phòng khám Nhi khoa ở Quận Hải Châu khám, chữa, điều trị các vấn đề về Nhi khoa. Nằm trong danh sách Phòng khám Nhi khoa uy tín ở Đà Nẵng

Phòng khám Nhi khoa – Bác sĩ Hà Thị Như Minh...

1
[Thông tin chi tiết] Phòng khám Nhi khoa - Bác sĩ Hà Thị Như Minh. Địa chỉ: 257 Phan Chu Trinh Phước Ninh Quận Hải Châu Đà Nẵng. Thời gian làm việc, SĐT liên hệ đặt lịch hẹn, review đánh giá. Phòng khám Nhi khoa ở Quận Hải Châu khám, chữa, điều trị các vấn đề về Nhi khoa. Nằm trong danh sách Phòng khám Nhi khoa uy tín ở Đà Nẵng

Phòng khám Nhi khoa – Bác sĩ Hồ Thị Dung Diễm...

0
[Thông tin chi tiết] Phòng khám Nhi khoa - Bác sĩ Hồ Thị Dung Diễm. Địa chỉ: 148 Lý Tự Trọng Thuận Phước Quận Hải Châu Đà Nẵng. Thời gian làm việc, SĐT liên hệ đặt lịch hẹn, review đánh giá. Phòng khám Nhi khoa ở Quận Hải Châu khám, chữa, điều trị các vấn đề về Nhi khoa. Nằm trong danh sách Phòng khám Nhi khoa uy tín ở Đà Nẵng

Phòng khám Nhi khoa & Dinh dưỡng – Bác sĩ Lê...

0
[Thông tin chi tiết] Phòng khám Nhi khoa & Dinh dưỡng - Bác sĩ Lê Thị Thanh Xuân. Địa chỉ: 330 Nguyễn Tri Phương Hòa Thuận Tây Quận Hải Châu Đà Nẵng. Thời gian làm việc, SĐT liên hệ đặt lịch hẹn, review đánh giá. Phòng khám Nhi khoa ở Quận Hải Châu khám, chữa, điều trị các vấn đề về Nhi khoa. Nằm trong danh sách Phòng khám Nhi khoa uy tín ở Đà Nẵng

Phòng khám Nhi khoa – BS.CKII. Nguyễn Thị Thu Hà ở...

0
[Thông tin chi tiết] Phòng khám Nhi khoa - BS.CKII. Nguyễn Thị Thu Hà. Địa chỉ: 171 Lê Đình Lý Hòa Thuận Tây Quận Hải Châu Đà Nẵng. Thời gian làm việc, SĐT liên hệ đặt lịch hẹn, review đánh giá. Phòng khám Nhi khoa ở Quận Hải Châu khám, chữa, điều trị các vấn đề về Nhi khoa. Nằm trong danh sách Phòng khám Nhi khoa uy tín ở Đà Nẵng