Thứ Bảy, Tháng Tư 1, 2023
Trang chủ Tags Phòng khám Chẩn đoán hình ảnh uy tín ở Đà Nẵng

Tag: Phòng khám Chẩn đoán hình ảnh uy tín ở Đà Nẵng

Phòng khám XQuang Chẩn đoán – Bác sĩ Phạm Hùng Chiến...

[Thông tin chi tiết] Phòng khám XQuang Chẩn đoán - Bác sĩ Phạm Hùng Chiến. Địa chỉ: 363 Lê Duẩn - Quận Thanh Khê Đà Nẵng. Thời gian làm việc, SĐT liên hệ đặt lịch hẹn, review đánh giá. Phòng khám Chẩn đoán hình ảnh ở Quận Thanh Khê khám, chữa, điều trị các vấn đề về Chẩn đoán hình ảnh. Nằm trong danh sách Phòng khám Chẩn đoán hình ảnh uy tín ở Đà Nẵng

Phòng khám Chẩn đoán hình ảnh – Bác sĩ Phan Văn...

[Thông tin chi tiết] Phòng khám Chẩn đoán hình ảnh - Bác sĩ Phan Văn Huệ. Địa chỉ: 121 Nguyễn Lương Bằng - Quận Liên Chiểu Đà Nẵng. Thời gian làm việc, SĐT liên hệ đặt lịch hẹn, review đánh giá. Phòng khám Chẩn đoán hình ảnh ở Quận Liên Chiểu khám, chữa, điều trị các vấn đề về Chẩn đoán hình ảnh. Nằm trong danh sách Phòng khám Chẩn đoán hình ảnh uy tín ở Đà Nẵng

Phòng khám Siêu âm màu An Bình – Bác sĩ Nguyễn...

[Thông tin chi tiết] Phòng khám Siêu âm màu An Bình - Bác sĩ Nguyễn Văn Mỹ. Địa chỉ: 603 Núi Thành Hòa Cường Nam Quận Hải Châu Đà Nẵng. Thời gian làm việc, SĐT liên hệ đặt lịch hẹn, review đánh giá. Phòng khám Chẩn đoán hình ảnh ở Quận Hải Châu khám, chữa, điều trị các vấn đề về Chẩn đoán hình ảnh. Nằm trong danh sách Phòng khám Chẩn đoán hình ảnh uy tín ở Đà Nẵng

Phòng khám Chẩn đoán Medic Sài Gòn – Bác sĩ Trần...

[Thông tin chi tiết] Phòng khám Chẩn đoán Medic Sài Gòn - Bác sĩ Trần Thị Hồng Diễm. Địa chỉ: 97 Hải Phòng Thạch Thang Quận Hải Châu Đà Nẵng. Thời gian làm việc, SĐT liên hệ đặt lịch hẹn, review đánh giá. Phòng khám Chẩn đoán hình ảnh ở Quận Hải Châu khám, chữa, điều trị các vấn đề về Chẩn đoán hình ảnh. Nằm trong danh sách Phòng khám Chẩn đoán hình ảnh uy tín ở Đà Nẵng

Phòng khám Chẩn đoán hình ảnh – Bác sĩ Phan Quốc...

[Thông tin chi tiết] Phòng khám Chẩn đoán hình ảnh - Bác sĩ Phan Quốc Văn. Địa chỉ: 135 Hải Phòng - Quận Hải Châu Đà Nẵng. Thời gian làm việc, SĐT liên hệ đặt lịch hẹn, review đánh giá. Phòng khám Chẩn đoán hình ảnh ở Quận Hải Châu khám, chữa, điều trị các vấn đề về Chẩn đoán hình ảnh. Nằm trong danh sách Phòng khám Chẩn đoán hình ảnh uy tín ở Đà Nẵng

Phòng khám Siêu âm chẩn đoán – ThS.Bác sĩ Hồ Xuân...

[Thông tin chi tiết] Phòng khám Siêu âm chẩn đoán - ThS.Bác sĩ Hồ Xuân Tuấn. Địa chỉ: 110 Quang Trung - Quận Hải Châu Đà Nẵng. Thời gian làm việc, SĐT liên hệ đặt lịch hẹn, review đánh giá. Phòng khám Chẩn đoán hình ảnh ở Quận Hải Châu khám, chữa, điều trị các vấn đề về Chẩn đoán hình ảnh. Nằm trong danh sách Phòng khám Chẩn đoán hình ảnh uy tín ở Đà Nẵng

Phòng khám Chẩn đoán hình ảnh – Bác sĩ Nguyễn Văn...

[Thông tin chi tiết] Phòng khám Chẩn đoán hình ảnh - Bác sĩ Nguyễn Văn Hương. Địa chỉ: 144/6 Hải Phòng - Quận Hải Châu Đà Nẵng. Thời gian làm việc, SĐT liên hệ đặt lịch hẹn, review đánh giá. Phòng khám Chẩn đoán hình ảnh ở Quận Hải Châu khám, chữa, điều trị các vấn đề về Chẩn đoán hình ảnh. Nằm trong danh sách Phòng khám Chẩn đoán hình ảnh uy tín ở Đà Nẵng

Phòng khám Chẩn đoán hình ảnh – Bác sĩ An Đại...

[Thông tin chi tiết] Phòng khám Chẩn đoán hình ảnh - Bác sĩ An Đại Đồng. Địa chỉ: 154 Hải Phòng - Quận Hải Châu Đà Nẵng. Thời gian làm việc, SĐT liên hệ đặt lịch hẹn, review đánh giá. Phòng khám Chẩn đoán hình ảnh ở Quận Hải Châu khám, chữa, điều trị các vấn đề về Chẩn đoán hình ảnh. Nằm trong danh sách Phòng khám Chẩn đoán hình ảnh uy tín ở Đà Nẵng

Phòng khám Chẩn đoán hình ảnh – Bác sĩ Lê Đức...

[Thông tin chi tiết] Phòng khám Chẩn đoán hình ảnh - Bác sĩ Lê Đức Viễn. Địa chỉ: 27 Hải Phòng Thạch Thang Quận Hải Châu Đà Nẵng. Thời gian làm việc, SĐT liên hệ đặt lịch hẹn, review đánh giá. Phòng khám Chẩn đoán hình ảnh ở Quận Hải Châu khám, chữa, điều trị các vấn đề về Chẩn đoán hình ảnh. Nằm trong danh sách Phòng khám Chẩn đoán hình ảnh uy tín ở Đà Nẵng

Phòng khám X Quang chẩn đoán – Bác sĩ Ngô Hữu...

[Thông tin chi tiết] Phòng khám X Quang chẩn đoán - Bác sĩ Ngô Hữu Thuận. Địa chỉ: K21/5 Lê Hồng Phong Phước Ninh Quận Hải Châu Đà Nẵng. Thời gian làm việc, SĐT liên hệ đặt lịch hẹn, review đánh giá. Phòng khám Chẩn đoán hình ảnh ở Quận Hải Châu khám, chữa, điều trị các vấn đề về Chẩn đoán hình ảnh. Nằm trong danh sách Phòng khám Chẩn đoán hình ảnh uy tín ở Đà Nẵng