Thứ Ba, Tháng Mười 19, 2021
Trang chủ Tags Phenylephrin HCl

Tag: Phenylephrin HCl

Thuốc Glotadol F là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Glotadol F là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Glotadol F ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên bao phim. Hộp 20 vỉ x 6 viên bao phim

Thuốc New Ameflu Day Time là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc New Ameflu Day Time là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc New Ameflu Day Time ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 20 vỉ x 10 viên nén dài bao phim

Thuốc New Ameflu Day Time + C là gì? Tác dụng,...

0
Thuốc New Ameflu Day Time + C là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc New Ameflu Day Time + C ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 20 vỉ x 10 viên nén bao phim

Thuốc New Ameflu Day Time là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc New Ameflu Day Time là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc New Ameflu Day Time ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 1 chai 60ml

Thuốc Glotadol caps là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Glotadol caps là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Glotadol caps ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai x500 viên nang

Thuốc Glotadol caps là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Glotadol caps là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Glotadol caps ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai x500 viên nang

Thuốc Glotadol caps là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Glotadol caps là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Glotadol caps ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai x 200 viên

Thuốc Glotadol caps là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Glotadol caps là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Glotadol caps ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai x 200 viên

Thuốc Glotadol caps là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Glotadol caps là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Glotadol caps ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai x 100 viên,

Thuốc Glotadol caps là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Glotadol caps là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Glotadol caps ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai x 100 viên,

Thuốc Glotadol caps là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Glotadol caps là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Glotadol caps ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x10 viên

Thuốc Glotadol caps là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Glotadol caps là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Glotadol caps ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x10 viên

Thuốc Decamol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Decamol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Decamol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 20 viên nén

Thuốc Aller fort là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Aller fort là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Aller fort ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 100 viên

Thuốc Aller fort là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Aller fort là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Aller fort ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc TIFFY Sirô, thuốc sirô là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc TIFFY Sirô, thuốc sirô là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc TIFFY Sirô, thuốc sirô ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 30 ml

Thuốc TIFFY DEY là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc TIFFY DEY là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc TIFFY DEY ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 25 vỉ x 4viên