Thứ Bảy, Tháng Một 29, 2022
Trang chủ Tags Paracetamol

Tag: Paracetamol

Thuốc Codalgin Forte là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Codalgin Forte là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Codalgin Forte ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Cofnil là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cofnil là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cofnil ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Centranol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Centranol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Centranol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 ống 2ml

Thuốc Gragesic-T Capsules là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Gragesic-T Capsules là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gragesic-T Capsules ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Codalgin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Codalgin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Codalgin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Codalgin Forte là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Codalgin Forte là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Codalgin Forte ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Apotel là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Apotel là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Apotel ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 ống

Thuốc Deliramol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Deliramol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Deliramol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 100ml

Thuốc Axcel Paracetamol-250 Suspension (Orange) là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Axcel Paracetamol-250 Suspension (Orange) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Axcel Paracetamol-250 Suspension (Orange) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 60ml

Thuốc Dolnapan là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Dolnapan là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Dolnapan ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai thuỷ tinh 100ml

Thuốc Branfangan là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Branfangan là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Branfangan ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 100ml

Thuốc Paracetamol infusion 10mg/ml là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Paracetamol infusion 10mg/ml là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paracetamol infusion 10mg/ml ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 90ml

Thuốc Paracetamol infusion 10mg/ml là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Paracetamol infusion 10mg/ml là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paracetamol infusion 10mg/ml ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 100ml

Thuốc Deliramol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Deliramol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Deliramol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 100ml

Thuốc Codalgin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Codalgin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Codalgin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Paracetamol G.E.S. 10mg/ml (Xuất xưởng Biomendi, S.A. Địa chỉ: Pol.Ind....

0
Thuốc Paracetamol G.E.S. 10mg/ml (Xuất xưởng Biomendi, S.A. Địa chỉ: Pol.Ind. De Bernedo s/n 01118 Bernedo (Alava) Tây Ban Nha là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paracetamol G.E.S. 10mg/ml (Xuất xưởng Biomendi, S.A. Địa chỉ: Pol.Ind. De Bernedo s/n 01118 Bernedo (Alava) Tây Ban Nha ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 12 túi 100ml

Thuốc Centranol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Centranol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Centranol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 ống 2ml

Thuốc Paracetamol G.E.S. 10mg/ml (Xuất xưởng Biomendi, S.A. Địa chỉ: Pol.Ind....

0
Thuốc Paracetamol G.E.S. 10mg/ml (Xuất xưởng Biomendi, S.A. Địa chỉ: Pol.Ind. De Bernedo s/n 01118 Bernedo (Alava) Tây Ban Nha là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paracetamol G.E.S. 10mg/ml (Xuất xưởng Biomendi, S.A. Địa chỉ: Pol.Ind. De Bernedo s/n 01118 Bernedo (Alava) Tây Ban Nha ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 12 túi 100ml

Thuốc Paracetamol infusion 10mg/ml là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Paracetamol infusion 10mg/ml là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paracetamol infusion 10mg/ml ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 90ml

Thuốc Medamol injection là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Medamol injection là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Medamol injection ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 50 ống x 2ml

Thuốc Paracetamol G.E.S. 10mg/ml (Xuất xưởng Biomendi, S.A. Địa chỉ: Pol.Ind....

0
Thuốc Paracetamol G.E.S. 10mg/ml (Xuất xưởng Biomendi, S.A. Địa chỉ: Pol.Ind. De Bernedo s/n 01118 Bernedo (Alava) Tây Ban Nha là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paracetamol G.E.S. 10mg/ml (Xuất xưởng Biomendi, S.A. Địa chỉ: Pol.Ind. De Bernedo s/n 01118 Bernedo (Alava) Tây Ban Nha ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 12 túi 100ml

Thuốc Misugal là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Misugal là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Misugal ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 100ml

Thuốc Codalgin Forte là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Codalgin Forte là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Codalgin Forte ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Apotel là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Apotel là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Apotel ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 ống

Thuốc Panadol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Panadol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Panadol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 12 viên

Thuốc Medamol + Lidocaine injection là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Medamol + Lidocaine injection là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Medamol + Lidocaine injection ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 50 ống 2ml

Thuốc P-Mol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc P-Mol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc P-Mol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 100ml

Thuốc Paracetamol G.E.S. 10mg/ml (Xuất xưởng Biomendi, S.A. Địa chỉ: Pol.Ind....

0
Thuốc Paracetamol G.E.S. 10mg/ml (Xuất xưởng Biomendi, S.A. Địa chỉ: Pol.Ind. De Bernedo s/n 01118 Bernedo (Alava) Tây Ban Nha là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paracetamol G.E.S. 10mg/ml (Xuất xưởng Biomendi, S.A. Địa chỉ: Pol.Ind. De Bernedo s/n 01118 Bernedo (Alava) Tây Ban Nha ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 12 túi 100ml

Thuốc Deliramol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Deliramol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Deliramol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 100ml

Thuốc Greenfalgan là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Greenfalgan là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Greenfalgan ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai thuỷ tinh 100ml

Thuốc Axcel Paracetamol – 120 syrup (Cherry) là gì? Tác dụng,...

0
Thuốc Axcel Paracetamol - 120 syrup (Cherry) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Axcel Paracetamol - 120 syrup (Cherry) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 60ml

Thuốc Dolzero là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Dolzero là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Dolzero ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Paracetamol infusion 10mg/ml là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Paracetamol infusion 10mg/ml là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paracetamol infusion 10mg/ml ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chail 50ml

Thuốc Tylenol with codeine 15mg là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Tylenol with codeine 15mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tylenol with codeine 15mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 viên

Thuốc Tylenol 8 Hour là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Tylenol 8 Hour là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tylenol 8 Hour ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 viên

Thuốc Araclof Tablet là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Araclof Tablet là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Araclof Tablet ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Araclof Tablet là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Araclof Tablet là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Araclof Tablet ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Lotemp suspension là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Lotemp suspension là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lotemp suspension ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 60ml

Thuốc Araclof Tablet là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Araclof Tablet là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Araclof Tablet ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Vetocin Tablets là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Vetocin Tablets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vetocin Tablets ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên