Chủ Nhật, Tháng Mười 17, 2021
Trang chủ Tags Paracetamol 650mg

Tag: Paracetamol 650mg

Thuốc Panactol 650 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Panactol 650 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Panactol 650 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 12 viên, hộp 15 vỉ x 12 viên; hộp 20 vỉ x 12 viên

Thuốc Panactol 650 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Panactol 650 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Panactol 650 ở đâu, giá bao nhiêu tiền chai 200 viên, chai 500 viên, chai 1000 viên

Thuốc Tydol 650 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tydol 650 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tydol 650 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên; hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Vadol 650 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Vadol 650 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vadol 650 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ, 20 vỉ, 50 vỉ, 100 vỉ x 10 viên; hộp 5 vỉ, 10 vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 20 viên; chai 100 viên

Thuốc Paracold-MKP 650 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Paracold-MKP 650 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paracold-MKP 650 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Effer-paralmax extra là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Effer-paralmax extra là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Effer-paralmax extra ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 4 viên; hộp 10 vỉ x 4 viên

Thuốc Tydol 650 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tydol 650 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tydol 650 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài bao phim

Thuốc Pharbacol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Pharbacol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pharbacol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 5 viên

Thuốc Parametboston Forte là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Parametboston Forte là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Parametboston Forte ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim

Thuốc CetecoRhumedolfort 650 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc CetecoRhumedolfort 650 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc CetecoRhumedolfort 650 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên, Lọ 100 viên nén dài bao phim

Thuốc Ceteco Cenflu là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ceteco Cenflu là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceteco Cenflu ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim

Thuốc CetecoRhumedolfort 650 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc CetecoRhumedolfort 650 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc CetecoRhumedolfort 650 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên, Lọ 100 viên nén dài bao phim

Thuốc Ceteco Cenflu là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

1
Thuốc Ceteco Cenflu là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceteco Cenflu ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim

Thuốc Ceteco Cenflu là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ceteco Cenflu là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceteco Cenflu ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim

Thuốc Paracold-MKP/650 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Paracold-MKP/650 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paracold-MKP/650 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên bao phim

Thuốc Hapacol 650 Extra là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Hapacol 650 Extra là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hapacol 650 Extra ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nén

Thuốc Sotraphar-Notalzin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Sotraphar-Notalzin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sotraphar-Notalzin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 200 viên, chai 500 viên, hộp 20 vỉ x 10 viên nén

Thuốc Effer-paralmax extra là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Effer-paralmax extra là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Effer-paralmax extra ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 4 viên, hộp 10 vỉ x 4 viên nén sủi bọt

Thuốc pms-Mexcold 650 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc pms-Mexcold 650 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc pms-Mexcold 650 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài bao phim

Thuốc Panactol 650 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Panactol 650 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Panactol 650 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Glotadol power là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Glotadol power là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Glotadol power ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim

Thuốc Donapu là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Donapu là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Donapu ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Acepron 650 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Acepron 650 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Acepron 650 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài; Chai 100, chai 200, chai 500 viên nén dài

Thuốc Mypara 650 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Mypara 650 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Mypara 650 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên, chai 200 viên, chai 500 viên, chai 1000 viên nén dài bao phim

Thuốc Mypara ER là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Mypara ER là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Mypara ER ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên, Hộp 1 chai x 100 viên; chai 500 viên giải phóng chậm

Thuốc Savi Paracetamol 650 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Savi Paracetamol 650 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Savi Paracetamol 650 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài bao phim

Thuốc Triam- Fort là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Triam- Fort là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Triam- Fort ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài bao phim. Lọ 100 viên nén dài bao phim

Thuốc Savi Paracetamol 650 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Savi Paracetamol 650 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Savi Paracetamol 650 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài bao phim

Thuốc Biragan 650 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Biragan 650 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Biragan 650 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 4 viên; 20 vỉ x 4 viên; 10 vỉ x 5 viên; 20 vỉ x 5 viên; 10 vỉ x 10 viên nén

Thuốc Savi Paracetamol 650 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Savi Paracetamol 650 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Savi Paracetamol 650 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài bao phim

Thuốc Donapu là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Donapu là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Donapu ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên