Chủ Nhật, Tháng Mười 17, 2021
Trang chủ Tags Paracetamol 650 mg

Tag: Paracetamol 650 mg

Thuốc Befadol plus là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Befadol plus là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Befadol plus ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài bao phim

Thuốc Befadol plus là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Befadol plus là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Befadol plus ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 1 chai 100 viên nén dài bao phim

Thuốc Repamax 650 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Repamax 650 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Repamax 650 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Sixfitol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Sixfitol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sixfitol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Paracetamol 650 – US là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Paracetamol 650 - US là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paracetamol 650 - US ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Travicol 650 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Travicol 650 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Travicol 650 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên;

Thuốc Hapacol 650 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Hapacol 650 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hapacol 650 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 100 viên

Thuốc Hapacol 650 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Hapacol 650 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hapacol 650 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 200 viên

Thuốc Donapu 650 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Donapu 650 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Donapu 650 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Glotadol 650 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Glotadol 650 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Glotadol 650 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai x 200 viên

Thuốc pms – Do – Parafen F là gì? Tác dụng,...

0
Thuốc pms - Do - Parafen F là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc pms - Do - Parafen F ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài bao phim

Thuốc Acepron 650 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Acepron 650 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Acepron 650 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên. Hộp 25 vỉ x 4 viên. Chai 200 viên, 500 viên

Thuốc Acepron 650 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Acepron 650 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Acepron 650 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên. Hộp 25 vỉ x 4 viên. Chai 200 viên, 500 viên

Thuốc Parafizz 650 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Parafizz 650 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Parafizz 650 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 tuýp 10 viên, 20 viên. Hộp 4 vỉ x 4 viên

Thuốc Cetecoataxan-F là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cetecoataxan-F là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cetecoataxan-F ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài

Thuốc Rhetanol Fort là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Rhetanol Fort là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Rhetanol Fort ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Hapacol CS Day là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Hapacol CS Day là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hapacol CS Day ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài

Thuốc Glotadol 650 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Glotadol 650 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Glotadol 650 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ, 20 vỉ x 6 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên; Hộp 1 chai x 200 viên, 500 viên

Thuốc Hapacol 650 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Hapacol 650 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hapacol 650 ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 25 vỉ x 10 viên;

Thuốc Hapacol 650 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Hapacol 650 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hapacol 650 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 5 viên,

Thuốc Hapacol 650 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Hapacol 650 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hapacol 650 ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 25 vỉ x 10 viên;

Thuốc Hapacol 650 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Hapacol 650 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hapacol 650 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 5 viên,

Thuốc Effemax 650 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Effemax 650 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Effemax 650 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên. Chai 100 viên, 200 viên, 500 viên bao phim

Thuốc Effemax 650 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Effemax 650 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Effemax 650 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên. Chai 100 viên, 200 viên, 500 viên nén

Thuốc Effemax 650 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Effemax 650 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Effemax 650 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên. Chai 100 viên, 200 viên, 500 viên nén

Thuốc Dopagan 650 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Dopagan 650 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Dopagan 650 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài

Thuốc Cadigesic 650mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cadigesic 650mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cadigesic 650mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim

Thuốc Travicol 650mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Travicol 650mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Travicol 650mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Vỉ 10,Hộp 100 Thùng 6.000 viên