Chủ Nhật, Tháng Mười 17, 2021
Trang chủ Tags Paracetamol 500mg

Tag: Paracetamol 500mg

Thuốc Panadol Extra with Optizorb (cơ sở đóng gói: Sterling...

0
Thuốc Panadol Extra with Optizorb (cơ sở đóng gói: Sterling Drugs (M) Sdn. Bhd; địa chỉ: ..., Malaysia) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Panadol Extra with Optizorb (cơ sở đóng gói: Sterling Drugs (M) Sdn. Bhd; địa chỉ: ..., Malaysia) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2, 12 vỉ x 10 viên

Thuốc Bivinadol 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Bivinadol 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bivinadol 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 6 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên; Chai 200 viên; Chai 500 viên; Chai 1000 viên

Thuốc Paracetamol Boston 500 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Paracetamol Boston 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paracetamol Boston 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Effer-paralmax 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Effer-paralmax 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Effer-paralmax 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 4 viên; hộp 10 vỉ x 4 viên

Thuốc Dopagan 500 mg Effervescent là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Dopagan 500 mg Effervescent là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Dopagan 500 mg Effervescent ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 4 viên; hộp 4 vỉ x 4 viên; hộp 10 vỉ x 4 viên (vỉ xé nhôm-nhôm)

Thuốc Paracetamol 500 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Paracetamol 500 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paracetamol 500 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Lọ 500 viên

Thuốc Paracetamol 500 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Paracetamol 500 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paracetamol 500 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Lọ 200 viên

Thuốc Paracetamol 500 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Paracetamol 500 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paracetamol 500 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 100 vỉ x 10 viên

Thuốc Paracetamol 500 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Paracetamol 500 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paracetamol 500 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Lọ 100 viên

Thuốc Paracetamol 500 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Paracetamol 500 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paracetamol 500 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Lọ 500 viên

Thuốc Paracetamol 500 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Paracetamol 500 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paracetamol 500 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Paracetamol 500 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Paracetamol 500 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paracetamol 500 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Lọ 200 viên

Thuốc Paracetamol 500 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Paracetamol 500 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paracetamol 500 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Lọ 100 viên

Thuốc Paracetamol 500 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Paracetamol 500 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paracetamol 500 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Dol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Dol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Dol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Lọ 200 viên

Thuốc Dol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Dol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Dol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Cadicold; Đổi tên: Cadigesic-Cold (theo Công văn số 14088/QLD-ĐK ngày...

0
Thuốc Cadicold; Đổi tên: Cadigesic-Cold (theo Công văn số 14088/QLD-ĐK ngày 30/11/2009) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cadicold; Đổi tên: Cadigesic-Cold (theo Công văn số 14088/QLD-ĐK ngày 30/11/2009) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 25 vỉ x 4 viên nén bao phim

Thuốc Paralmax 500 caps. là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Paralmax 500 caps. là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paralmax 500 caps. ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 200 viên; Chai 500 viên

Thuốc Paramox là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Paramox là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paramox ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 200 viên; hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Doganci là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Doganci là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Doganci ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên, chai 100 viên, chai 200 viên, chai 500 viên

Thuốc Paracetamol sanofi là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Paracetamol sanofi là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paracetamol sanofi ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Effer-paralmax 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Effer-paralmax 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Effer-paralmax 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 4 viên; hộp 10 vỉ x 4 viên

Thuốc Dopagan 500 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Dopagan 500 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Dopagan 500 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 100 vỉ x 10 viên; chai 100 viên

Thuốc Banalcine là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Banalcine là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Banalcine ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Panactol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Panactol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Panactol ở đâu, giá bao nhiêu tiền chai 200 viên nang

Thuốc Paracetamol meyer -BPC là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Paracetamol meyer -BPC là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paracetamol meyer -BPC ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nén

Thuốc Robnadol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Robnadol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Robnadol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên, Chai 200 viên

Thuốc Pavado 500 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Pavado 500 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pavado 500 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 4 vỉ x 4 viên; hộp 10 vỉ x 4 viên

Thuốc Parazacol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Parazacol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Parazacol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 4 viên; Tuýp 10 viên

Thuốc Andol S là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Andol S là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Andol S ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 25 vỉ, 10 vỉ x 20 viên

Thuốc Parasorb là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Parasorb là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Parasorb ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên; Hộp 20 vỉ x 10 viên

Thuốc Paralmax là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Paralmax là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paralmax ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 12 viên; hộp 15 vỉ x 12 viên

Thuốc Paracetamol 500mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Paracetamol 500mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paracetamol 500mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 1200 viên

Thuốc Paracetamol 500mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Paracetamol 500mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paracetamol 500mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 500 viên

Thuốc Hapacol EZ là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Hapacol EZ là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hapacol EZ ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai x 100 viên

Thuốc Paracetamol 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Paracetamol 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paracetamol 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Paracetamol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Paracetamol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paracetamol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Lọ 500 viên

Thuốc Paracetamol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Paracetamol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paracetamol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Paracetamol 500mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Paracetamol 500mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paracetamol 500mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai x 500 viên

Thuốc Paracetamol 500mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Paracetamol 500mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paracetamol 500mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai x 200 viên