Thứ Năm, Tháng Mười 28, 2021
Trang chủ Tags Paracetamol 500 mg.

Tag: Paracetamol 500 mg.

Thuốc Cadigesic Extra là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cadigesic Extra là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cadigesic Extra ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Paracetamol 500 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Paracetamol 500 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paracetamol 500 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 500 viên

Thuốc Paracetamol 500 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Paracetamol 500 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paracetamol 500 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 500 viên

Thuốc Staragan là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Staragan là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Staragan ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên; Hộp 50 vỉ x 10 viên; Chai 100 viên; Chai 200 viên; Chai 500 viên

Thuốc Paracetamol 500mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Paracetamol 500mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paracetamol 500mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Agi-Tyfedol 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Agi-Tyfedol 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Agi-Tyfedol 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 12 viên; Chai 100 viên; Chai 200 viên

Thuốc Panactol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Panactol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Panactol ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 10 vỉ x 12 viên, hộp 15 vỉ x 12 viên; hộp 20 vỉ x 12 viên

Thuốc Glotadol Cold là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Glotadol Cold là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Glotadol Cold ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên bao phim. Hộp 20 vỉ x 6 viên bao phim

Thuốc Glotadol 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Glotadol 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Glotadol 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ, 10 vỉ x 10 viên. Chai x 200 viên

Thuốc Glotadol 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Glotadol 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Glotadol 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên; 12 viên; Hộp 1 chai 100 viên; Hộp 1 chai 180 viên; Hộp 1 chai x 200 viên.

Thuốc Sotragan là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Sotragan là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sotragan ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên; Hộp 50 vỉ x 10 viên; Chai 100 viên; Chai 200 viên; Chai 500 viên

Thuốc Sotragan là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Sotragan là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sotragan ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên; Hộp 50 vỉ x 10 viên; Chai 100 viên; Chai 200 viên; Chai 500 viên (trắng -xanh)

Thuốc Usarpainsoft là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Usarpainsoft là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Usarpainsoft ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 5 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Phazandol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Phazandol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Phazandol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ, 15 vỉ x 12 viên

Thuốc Paradau là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Paradau là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paradau ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 500 viên

Thuốc Befadol 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Befadol 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Befadol 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài

Thuốc Befadol extra là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Befadol extra là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Befadol extra ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài

Thuốc Effpadol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Effpadol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Effpadol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên; Hộp 20 vỉ x 4 viên

Thuốc Robnadol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Robnadol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Robnadol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Paracetamol 500-HV là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Paracetamol 500-HV là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paracetamol 500-HV ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 200 viên, 500 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Dol- Cold là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Dol- Cold là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Dol- Cold ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 25 vỉ x 4 viên nén dài bao phim

Thuốc Dianragan 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Dianragan 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Dianragan 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 200 viên, chai 500 viên

Thuốc Paracetamol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Paracetamol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paracetamol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 500 viên nang cứng

Thuốc Bivinadol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Bivinadol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bivinadol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 4 vỉ, 10 vỉ x 4 viên (vỉ nhôm xé), Hộp 1 tuýp x 10 viên. Viên nén sủi bọt

Thuốc Paracetamol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Paracetamol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paracetamol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ PVC/Al x 10 viên, hộp 1 lọ 100 viên

Thuốc Panactol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Panactol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Panactol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 200 viên, chai 500 viên, chai 1000 viên

Thuốc Tovalgan Ef là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tovalgan Ef là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tovalgan Ef ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 4 viên; hộp 1 tuýp x 5 viên; hộp 2 tuýp x 5 viên; hộp 1 tuýp x 10 viên

Thuốc Paracold 500 Effer Vescent là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Paracold 500 Effer Vescent là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paracold 500 Effer Vescent ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 4 vỉ x 4 viên nén sủi bọt

Thuốc Dolodon DC là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Dolodon DC là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Dolodon DC ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ, 12 vỉ x 8 viên

Thuốc Paracetamol 500-US Đổi tên thành: Cevocame (theo Công văn số 11862/QLD-ĐK...

0
Thuốc Paracetamol 500-US Đổi tên thành: Cevocame (theo Công văn số 11862/QLD-ĐK ngày 10/08/2017) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paracetamol 500-US Đổi tên thành: Cevocame (theo Công văn số 11862/QLD-ĐK ngày 10/08/2017) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 4 vỉ x 4 viên; Hộp 10 vỉ x 4 viên; Tuýp 10 viên

Thuốc Paracetamol 500 – US là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Paracetamol 500 - US là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paracetamol 500 - US ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Paracetamol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Paracetamol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paracetamol ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 10 vỉ, 60 vỉ x 10 viên nén

Thuốc Paven capsules là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Paven capsules là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paven capsules ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 500 viên

Thuốc Paven capsules là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Paven capsules là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paven capsules ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 200 viên

Thuốc Paven capsules là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Paven capsules là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paven capsules ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 100 viên

Thuốc Paven capsules là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Paven capsules là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paven capsules ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên;

Thuốc Paven Caps là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Paven Caps là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paven Caps ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 500 viên

Thuốc Paven Caps là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Paven Caps là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paven Caps ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 200viên

Thuốc Paven Caps là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Paven Caps là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paven Caps ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 100 viên

Thuốc Paven Caps là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Paven Caps là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paven Caps ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên;