Thứ Tư, Tháng Chín 22, 2021
Trang chủ Tags Paracetamol 400mg

Tag: Paracetamol 400mg

Thuốc Pamin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Pamin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pamin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 100 vỉ x 10 viên

Thuốc Pamin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Pamin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pamin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Fepa là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Fepa là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fepa ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 50 vỉ x 10 viên nén

Thuốc Pamin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Pamin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pamin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 100 vỉ x 10 viên

Thuốc Dotoux là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Dotoux là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Dotoux ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 20 vỉ x 10 viên nang, hộp 1 chai 30 viên, 50 viên nang

Thuốc Pamin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Pamin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pamin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 100 vỉ x 10 viên nén dài

Thuốc Pamin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Pamin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pamin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 100 vỉ x 10 viên nén dài

Thuốc Corypadol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Corypadol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Corypadol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên; hộp 50 vỉ x 10 viên; hộp 1 chai 100 viên nang

Thuốc Aphargen là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Aphargen là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Aphargen ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 20 viên nén

Thuốc Zennadol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Zennadol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zennadol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 25 vỉ x 10 viên nén dài bao phim

Thuốc Pathemine là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Pathemine là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pathemine ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài bao phim

Thuốc Thecenamin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Thecenamin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Thecenamin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 20 vỉ x 10 viên nén

Thuốc Fluticas là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Fluticas là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fluticas ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 02 vỉ x 10 viên

Thuốc Dodextro là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Dodextro là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Dodextro ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Dillicef là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Dillicef là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Dillicef ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Di-Angesic là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Di-Angesic là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Di-Angesic ở đâu, giá bao nhiêu tiền Vỉ 10,Hộp 20,Thùng 4200 viên