Thứ Ba, Tháng Mười 19, 2021
Trang chủ Tags Paracetamol 325mg

Tag: Paracetamol 325mg

Thuốc Tramxl-P là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tramxl-P là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tramxl-P ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Kitrampal là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Kitrampal là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Kitrampal ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Padolcure là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Padolcure là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Padolcure ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Mazu là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Mazu là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Mazu ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Paratramol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Paratramol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paratramol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên; hộp 2 vỉ x 10 viên; hộp 3 vỉ x 10 viên; hộp 6 vỉ x 10 viên

Thuốc Ulrexpen là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ulrexpen là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ulrexpen ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Paratramol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Paratramol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paratramol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 6 vỉ x 10 viên

Thuốc Paratramol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Paratramol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paratramol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên; hộp 2 vỉ x 10 viên; hộp 3 vỉ x 10 viên; hộp 6 vỉ x 10 viên

Thuốc Poltrapa là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Poltrapa là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Poltrapa ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên; hộp 3 vỉ x 10 viên; hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Poltrapa là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Poltrapa là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Poltrapa ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên; hộp 3 vỉ x 10 viên; hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Poltrapa là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Poltrapa là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Poltrapa ở đâu, giá bao nhiêu tiền vỉ 10 viên

Thuốc Paratramol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Paratramol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paratramol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên; hộp 2 vỉ x 10 viên; hộp 3 vỉ x 10 viên; hộp 6 vỉ x 10 viên

Thuốc Poltrapa là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Poltrapa là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Poltrapa ở đâu, giá bao nhiêu tiền vỉ 10 viên

Thuốc Ultracet là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ultracet là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ultracet ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Tramxl-P là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tramxl-P là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tramxl-P ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Gramadol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Gramadol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gramadol ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 3 vĩ 10viên nang cứng

Thuốc Panactol 325 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Panactol 325 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Panactol 325 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 300 chai

Thuốc Paradau là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Paradau là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paradau ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 100 viên

Thuốc Befadol 325 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Befadol 325 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Befadol 325 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 100 viên, chai 200 viên nén dài

Thuốc Paracetamol 325mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Paracetamol 325mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paracetamol 325mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 500 viên

Thuốc Paracetamol 325mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Paracetamol 325mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paracetamol 325mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 180 viên

Thuốc Paracetamol 325mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Paracetamol 325mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paracetamol 325mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 100 viên

Thuốc Para-Ibu là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Para-Ibu là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Para-Ibu ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim

Thuốc Cophalgan 325 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cophalgan 325 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cophalgan 325 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 200 viên, 500 viên

Thuốc Panactol 325 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Panactol 325 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Panactol 325 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 100 viên, hộp 1 chai 500 viên. hộp 1 chai 1000 viên

Thuốc Tanafadol 325 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tanafadol 325 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tanafadol 325 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Lọ 200 viên

Thuốc Tanafadol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tanafadol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tanafadol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Lọ 200 viên

Thuốc Tiphacold là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tiphacold là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tiphacold ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 200 viên nang

Thuốc Tiphacold là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tiphacold là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tiphacold ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 100 viên nang

Thuốc Tiphacold là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tiphacold là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tiphacold ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nang

Thuốc Cophalgan 325 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cophalgan 325 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cophalgan 325 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Partamol 325 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Partamol 325 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Partamol 325 ở đâu, giá bao nhiêu tiền chai 200 viên

Thuốc Paracetamol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Paracetamol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paracetamol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Lọ 500 viên

Thuốc Mypara 325 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Mypara 325 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Mypara 325 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Glotasic là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Glotasic là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Glotasic ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 12 viên. Hộp 5 vỉ x 20 viên nén

Thuốc Vadol A325 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Vadol A325 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vadol A325 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ, 20 vỉ, 50 vỉ, 100 vỉ x 10 viên; hộp 5 vỉ, 10 vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 20 viên

Thuốc Vadol 325-L là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Vadol 325-L là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vadol 325-L ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ, 20 vỉ, 50 vỉ, 100 vỉ x 10 viên; hộp 5 vỉ, 10 vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 20 viên

Thuốc Sotraphar Notalzin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Sotraphar Notalzin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sotraphar Notalzin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 200 viên, chai 300 viên, chai 500 viên nén dài

Thuốc Vadol A 325 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Vadol A 325 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vadol A 325 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ, 20 vỉ, 50 vỉ, 100 vỉ x 10 viên, hộp 5 vỉ, 10 vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 20 viên

Thuốc Paracetamol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Paracetamol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paracetamol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ PVC/Al x 10 viên nén