Thứ Sáu, Tháng Chín 17, 2021
Trang chủ Tags Paracetamol 325mg + Ibuprofen 200mg

Tag: Paracetamol 325mg + Ibuprofen 200mg

Thuốc Budolfen là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Budolfen là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Budolfen ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên, chai 100 viên, chai 200 viên

Thuốc Piantawic là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Piantawic là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Piantawic ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên;

Thuốc Fedip là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Fedip là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fedip ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Travicol PA là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Travicol PA là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Travicol PA ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên (vỉ Al-PVC)

Thuốc Mypara forte là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Mypara forte là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Mypara forte ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 20 viên

Thuốc Fencedol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Fencedol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fencedol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ, 20 vỉ, 50 vỉ, 100 vỉ x 10 viên, hộp 5 vỉ, 10 vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 20 viên, chai 80 viên, 100 viên, 200 viên, 250 viên, 500 viên, 1000 viên

Thuốc Richaxan là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Richaxan là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Richaxan ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 20 viên; Hộp 25 vỉ x 4 viên.

Thuốc Bitalvic là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Bitalvic là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bitalvic ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ, 20 vỉ x 10 viên

Thuốc Fencedol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Fencedol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fencedol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ, 10 vỉ, 20 vỉ x 10 viên, hộp 2 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 15 viên, chai 100 viên, 200 viên, 500 viên

Thuốc Idolpalivic là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Idolpalivic là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Idolpalivic ở đâu, giá bao nhiêu tiền Lọ 100 viên

Thuốc Taxanzan là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Taxanzan là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Taxanzan ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 20 viên

Thuốc Idolpalivic là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Idolpalivic là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Idolpalivic ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Biragan aches là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Biragan aches là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Biragan aches ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 5 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 25 vỉ x 4 viên, hộp 10 vỉ x 4 viên nén

Thuốc Atalzan – V/20 là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Atalzan - V/20 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Atalzan - V/20 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x20v

Thuốc Atalzan – V/10 là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Atalzan - V/10 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Atalzan - V/10 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp10 vỉ x10v