Thứ Ba, Tháng Mười 19, 2021
Trang chủ Tags Paracetamol 325 mg

Tag: Paracetamol 325 mg

Thuốc Gramadol Capsules là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Gramadol Capsules là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gramadol Capsules ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x10 viên

Thuốc Sibucap là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Sibucap là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sibucap ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Gramadol Capsules là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Gramadol Capsules là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gramadol Capsules ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x10 viên

Thuốc Gramadol Capsules là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Gramadol Capsules là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gramadol Capsules ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x10 viên

Thuốc Seftra 325 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Seftra 325 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Seftra 325 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 100 viên, 400 viên

Thuốc Acetab 325 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Acetab 325 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Acetab 325 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên; Chai 100 viên

Thuốc Bostacet là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Bostacet là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bostacet ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên nén bao phim; Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim

Thuốc Paracetamol 325 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Paracetamol 325 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paracetamol 325 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 100 viên

Thuốc Becoaloxan là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Becoaloxan là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Becoaloxan ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 20 viên nén 2 lớp

Thuốc Cadigesic 325 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Cadigesic 325 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cadigesic 325 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 200 viên

Thuốc Hapacol 325 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Hapacol 325 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hapacol 325 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai x 100 viên nén

Thuốc Amfadol Plus là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Amfadol Plus là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Amfadol Plus ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nang mềm

Thuốc Paracetamol 325 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Paracetamol 325 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paracetamol 325 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Lọ 500 viên, lọ 1000 viên

Thuốc Cetecoataxan là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cetecoataxan là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cetecoataxan ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 25 vỉ x 4 viên nén

Thuốc Cetecoataxan là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cetecoataxan là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cetecoataxan ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 25 vỉ x 4 viên nén

Thuốc Cetecoataxan là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cetecoataxan là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cetecoataxan ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 25 vỉ x 4 viên nén

Thuốc Pasepan là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Pasepan là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pasepan ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 50 vỉ x 10 viên. Lọ 250 viên

Thuốc Paracetamol 325 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Paracetamol 325 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paracetamol 325 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên; chai 100 viên; chai 200 viên

Thuốc Sotraphar Notalzin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Sotraphar Notalzin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sotraphar Notalzin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ, 20 vỉ, 50 vỉ x 10 viên nén

Thuốc Glotadol 325 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Glotadol 325 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Glotadol 325 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai x 100 viên; Chai 200 viên; Chai 500 viên (theo công văn số 16761/QLD-ĐK ngày 29/9/2014)

Thuốc Acepron 325 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Acepron 325 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Acepron 325 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 20 gói, 100 gói x 1,5g

Thuốc pms – Mexcold 325 mg Đính chính tên thuốc thành “Paracetamol...

0
Thuốc pms - Mexcold 325 mg Đính chính tên thuốc thành "Paracetamol Imex 325mg" theo công văn số 17914/QLD-ĐK ngày 03/11/2017 của Cục QLD là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc pms - Mexcold 325 mg Đính chính tên thuốc thành "Paracetamol Imex 325mg" theo công văn số 17914/QLD-ĐK ngày 03/11/2017 của Cục QLD ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 10 vỉ x 10 viên, chai 500 viên; Bổ sung QCĐG "Chai 200 viên nén dài" theo công văn số 18314/QLD-ĐK ngày 28/10/2014 của Cục Quản lý Dược

Thuốc DNA- Cold là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc DNA- Cold là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc DNA- Cold ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 25 gói x 2,5g thuốc cốm

Thuốc pms – Mexcold 325 mg là gì? Tác dụng, liều...

0
Thuốc pms - Mexcold 325 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc pms - Mexcold 325 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 10 vỉ x 10 viên, chai 500 viên

Thuốc Hapacol 325 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Hapacol 325 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hapacol 325 ở đâu, giá bao nhiêu tiền chai 400 viên

Thuốc Hapacol 325 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Hapacol 325 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hapacol 325 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Aztalxan là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Aztalxan là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Aztalxan ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 20 viên nén

Thuốc DNA- Cold là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc DNA- Cold là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc DNA- Cold ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 25 gói x 2,5g thuốc cốm

Thuốc Lessenol 325 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Lessenol 325 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lessenol 325 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 100 viên, chai 200 viên, chai 500 viên; hộp 10 vỉ x 10 viên nén

Thuốc Pabemin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Pabemin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pabemin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 100 gói x 2,5 g thuốc bột uống

Thuốc Babyplex là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Babyplex là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Babyplex ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 20 gói x 3g thuốc cốm, Bì 10 gói x 3 g thuốc cốm

Thuốc Bostacet là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Bostacet là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bostacet ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim

Thuốc Dibulaxan là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Dibulaxan là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Dibulaxan ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 20 viên nén

Thuốc Dibulaxan là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Dibulaxan là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Dibulaxan ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 20 viên nén

Thuốc Bostacet là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Bostacet là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bostacet ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim

Thuốc Colmax là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Colmax là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Colmax ở đâu, giá bao nhiêu tiền Vỉ 10,Hộp 100,Thùng 6900 viên