Thứ Ba, Tháng Chín 21, 2021
Trang chủ Tags Paracetamol 250mg

Tag: Paracetamol 250mg

Thuốc Efferalgan là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Efferalgan là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Efferalgan ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 12 gói

Thuốc Bebisot 250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Bebisot 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bebisot 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 12 gói x 3g thuốc cốm sủi bọt

Thuốc Frantamol trẻ em 250mg là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Frantamol trẻ em 250mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Frantamol trẻ em 250mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 12 gói thuốc bột uống

Thuốc Actadol 250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Actadol 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Actadol 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 12 gói x 3 gam

Thuốc Paracetamol 250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Paracetamol 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paracetamol 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 12 túi x 1gam

Thuốc Effer-paralmax 250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Effer-paralmax 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Effer-paralmax 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 30 gói x 1,5g, thuốc bột sủi bọt

Thuốc Skdol baby 250 mg là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Skdol baby 250 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Skdol baby 250 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 10 gói, 20 gói, 50 gói, 100 gói x 2,5 gam thuốc bột uống

Thuốc Cetecocenup là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cetecocenup là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cetecocenup ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 30 gói x 1,5g thuốc bột

Thuốc Dopagan 250 Effervescent là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Dopagan 250 Effervescent là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Dopagan 250 Effervescent ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 12 gói x 1 gam bột sủi

Thuốc Glotadol 250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Glotadol 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Glotadol 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 12 gói x 2,5 gam bột pha hỗn dịch

Thuốc Para – Opc 250mg là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Para - Opc 250mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Para - Opc 250mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 12 gói x 250mg bột sủi bọt

Thuốc Acefalgan 250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Acefalgan 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Acefalgan 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 20 gói x 1,5 gam cốm sủi bọt

Thuốc Sara for children (suspension) là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Sara for children (suspension) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sara for children (suspension) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 30ml, 60ml dạng hỗn dịch

Thuốc Acefalgan 250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Acefalgan 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Acefalgan 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 20 gói x 1,5 gam cốm sủi bọt

Thuốc Sara for children (suspension) là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Sara for children (suspension) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sara for children (suspension) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 30ml, 60ml dạng hỗn dịch

Thuốc Savi Paracetamol Kids là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Savi Paracetamol Kids là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Savi Paracetamol Kids ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 gói x 1,5 g thuốc cốm sủi bọt

Thuốc Paracetamol SaVi 250 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Paracetamol SaVi 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paracetamol SaVi 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 gói x 1,5g thuốc bột sủi bọt

Thuốc Tekarin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tekarin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tekarin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Lọ 100 viên nén