Thứ Sáu, Tháng Chín 17, 2021
Trang chủ Tags Paracetamol 150mg

Tag: Paracetamol 150mg

Thuốc Efferalgan là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Efferalgan là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Efferalgan ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 12 gói

Thuốc Tonidus là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tonidus là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tonidus ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 ống 2ml

Thuốc Tonidus là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tonidus là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tonidus ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 ống 2ml

Thuốc Effer-paralmax 150 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Effer-paralmax 150 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Effer-paralmax 150 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 30 gói x 1,5g, thuốc bột sủi bọt

Thuốc Cetecocenup là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cetecocenup là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cetecocenup ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 30 gói x 1,5g thuốc bột

Thuốc Paracetamol 150 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Paracetamol 150 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paracetamol 150 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 12 túi x 1 gam

Thuốc Tydol 150 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tydol 150 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tydol 150 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 12 gói x 1,5g thuốc bột pha uống

Thuốc Antigrip F là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Antigrip F là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Antigrip F ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 20 vỉ x 10 viên nén bao đường màu hồng

Thuốc Antigrip F là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Antigrip F là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Antigrip F ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 20 vỉ x 10 viên nén bao đường

Thuốc Antigrip F là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Antigrip F là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Antigrip F ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao đường màu hồng

Thuốc Antigrip F là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Antigrip F là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Antigrip F ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao đường

Thuốc Parahasan Suppositories 150 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Parahasan Suppositories 150 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Parahasan Suppositories 150 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 02 vỉ x 05 viên; Hộp 05 vỉ x 05 viên

Thuốc Parabest là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Parabest là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Parabest ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 20 gói x 1,5 gam cốm pha hỗn dịch

Thuốc Colocol sachet 150 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Colocol sachet 150 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Colocol sachet 150 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 12 gói x 1g

Thuốc Eubemol C là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Eubemol C là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Eubemol C ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 20 gói x 1,5 gam cốm sủi bọt

Thuốc Biragan 150 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Biragan 150 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Biragan 150 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 5 viên; hộp 10 vỉ x 5 viên

Thuốc Cemofar 150 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cemofar 150 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cemofar 150 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 gói x 0,75 gam

Thuốc Meyeralgan là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Meyeralgan là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Meyeralgan ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 20 gói x 1,5g thuốc bột uống

Thuốc Cetecocenup là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cetecocenup là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cetecocenup ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 30 gói x 1,5g thuốc bột

Thuốc Cemofar 150 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cemofar 150 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cemofar 150 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 gói x 0,75 gam

Thuốc Dopagan 150 Effervescent là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Dopagan 150 Effervescent là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Dopagan 150 Effervescent ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 12 gói x 1 gam bột sủi

Thuốc Colocol suppo 150 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Colocol suppo 150 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Colocol suppo 150 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 5 viên đạn đặt trực tràng

Thuốc Para – OPC 150mg là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Para - OPC 150mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Para - OPC 150mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 12 gói x 150mg thuốc bột sủi bọt

Thuốc Paracold Infants F là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Paracold Infants F là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paracold Infants F ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 24 gói x 1,5g thuốc bột sủi bọt

Thuốc Travicol effer kids là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Travicol effer kids là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Travicol effer kids ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 gói thuốc bột sủi

Thuốc Acefalgan 150 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Acefalgan 150 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Acefalgan 150 ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 20 gói x 1,5 gam cốm sủi bọt

Thuốc Biragan Kids 150 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Biragan Kids 150 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Biragan Kids 150 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 12 gói x 1,5g thuốc bột sủi bọt

Thuốc Acefalgan 150 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Acefalgan 150 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Acefalgan 150 ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 20 gói x 1,5 gam cốm sủi bọt

Thuốc Mypara cold là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Mypara cold là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Mypara cold ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 12 gói x 2 g thuốc bột

Thuốc Biragan 150 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Biragan 150 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Biragan 150 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 5 viên; hộp 10 vỉ x 5 viên thuốc đạn

Thuốc Panalganeffer 150mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Panalganeffer 150mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Panalganeffer 150mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 12 gói x 0,6g thuốc bột sủi bọt