Thứ Năm, Tháng Mười 28, 2021
Trang chủ Tags Papain

Tag: Papain

Thuốc Grazyme là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Grazyme là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Grazyme ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Napepsin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Napepsin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Napepsin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Pepfiz Tablets (lemon flavour) là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Pepfiz Tablets (lemon flavour) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pepfiz Tablets (lemon flavour) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 25 vỉ xé x 2 viên; Hộp 6 tuýp x 10 viên

Thuốc Pepfiz Tablets (lemon flavour) là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Pepfiz Tablets (lemon flavour) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pepfiz Tablets (lemon flavour) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 25 vỉ xé x 2 viên; Hộp 6 tuýp x 10 viên

Thuốc Pepnic là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Pepnic là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pepnic ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5vỉ x 10viên

Thuốc Sanagum là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Sanagum là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sanagum ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Sanagum là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Sanagum là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sanagum ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Xymex MPS Tablets là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Xymex MPS Tablets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Xymex MPS Tablets ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Ecosac là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ecosac là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ecosac ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Wobenzym N là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Wobenzym N là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Wobenzym N ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 20 viên

Thuốc Sanagum là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Sanagum là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sanagum ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Roucile là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Roucile là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Roucile ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5vỉ x 10viên

Thuốc Roucile là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Roucile là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Roucile ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5vỉ x 10viên

Thuốc Pepfiz Tablets (lemon flavour) là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Pepfiz Tablets (lemon flavour) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pepfiz Tablets (lemon flavour) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 25 vỉ xÐ x 2 Viên; Hộp 6 tuýp x 10 Viên

Thuốc Neopeptine capsules là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Neopeptine capsules là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Neopeptine capsules ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 Viên

Thuốc Neopeptine capsules là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Neopeptine capsules là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Neopeptine capsules ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Ecosac là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ecosac là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ecosac ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Dizzo là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Dizzo là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Dizzo ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 12 vỉ x 4 viên