Thứ Sáu, Tháng Chín 17, 2021
Trang chủ Tags Pantoprazole

Tag: Pantoprazole

Thuốc Pantoloc là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Pantoloc là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pantoloc ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 7 viên;

Thuốc PZN-20 Tablets là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc PZN-20 Tablets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc PZN-20 Tablets ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ/10 viên

Thuốc Orniraz là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Orniraz là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Orniraz ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ bột + 1 ống dung môi

Thuốc Panum-IV là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Panum-IV là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Panum-IV ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Ulzopan là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ulzopan là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ulzopan ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 Viên, Hộp 5 vỉ x 10 Viên

Thuốc Tricid Kit là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tricid Kit là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tricid Kit ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 7 kit (Mçi kit gåm 2 Viên pantoprazole, 2 Viên Tinidazole, 2 Viên Clarithromycin)

Thuốc Sagacid 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Sagacid 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sagacid 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 Viên

Thuốc Sagacid 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Sagacid 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sagacid 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 Viên

Thuốc Penzole là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Penzole là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Penzole ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Pentodus là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Pentodus là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pentodus ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Pantoloc là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Pantoloc là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pantoloc ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 7 Viên; Hộp 1 vỉ x 14 Viên

Thuốc Pantoloc là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Pantoloc là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pantoloc ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 7 Viên; Hộp 1 vỉ x 14 Viên

Thuốc Pantoliv là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Pantoliv là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pantoliv ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 Viên

Thuốc Panlife là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Panlife là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Panlife ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp lín 10 Hộp nhá X 1 vỉ x 10 Viên

Thuốc Ontopan là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ontopan là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ontopan ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ, 5 vỉ x 10 viên

Thuốc Ontopan là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ontopan là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ontopan ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ, 5 vỉ x 10 viên

Thuốc Ontopan là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ontopan là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ontopan ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ, 5 vỉ x 10 viên

Thuốc Dompan là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Dompan là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Dompan ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 Viên

Thuốc Ditnykit là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ditnykit là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ditnykit ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 7 vỉ Alu-Alu, mỗi vỉ có 2 viên Tinidazole, 2 viên Clarithromycin, 2 viên Pantoprazole

Thuốc Clessol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Clessol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Clessol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 1g vµ 1 ống dung m«i 10ml