Thứ Hai, Tháng Chín 20, 2021
Trang chủ Tags Pantoprazole Sodium

Tag: Pantoprazole Sodium

Thuốc Pantaz tablets là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Pantaz tablets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pantaz tablets ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Panido-D là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Panido-D là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Panido-D ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp10 vỉ x 10 viên

Thuốc Pantomed tablets là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Pantomed tablets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pantomed tablets ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Prasocid-40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Prasocid-40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Prasocid-40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Knotaz là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Knotaz là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Knotaz ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 viên

Thuốc Pantomed tablets là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Pantomed tablets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pantomed tablets ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Knotaz là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Knotaz là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Knotaz ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 viên

Thuốc Pantogut là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Pantogut là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pantogut ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm 10ml

Thuốc Panido 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Panido 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Panido 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ 10 viên

Thuốc Protocure là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Protocure là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Protocure ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ bột pha tiêm + 1 lọ dung môi NaCl 0,9% pha tiêm

Thuốc Zovanta-40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Zovanta-40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zovanta-40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 Viên, Hộp 5 x 2 vỉ x 10 Viên

Thuốc Sharazole-40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Sharazole-40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sharazole-40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Seachfol-Z là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Seachfol-Z là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Seachfol-Z ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 Viên

Thuốc Seachfol-Z là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Seachfol-Z là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Seachfol-Z ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 Viên

Thuốc Protocure là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Protocure là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Protocure ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ bột pha tiêm + 1 lọ dung môi NaCl 0,9% pha tiêm

Thuốc Prasocid-40 Tablets là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Prasocid-40 Tablets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Prasocid-40 Tablets ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc PNZ-40 tablets là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc PNZ-40 tablets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc PNZ-40 tablets ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 Viên

Thuốc Penxalone EFC Tablets là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Penxalone EFC Tablets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Penxalone EFC Tablets ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 4 vỉ x 7 Viên

Thuốc Pentaloc 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Pentaloc 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pentaloc 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 Viên

Thuốc Pentaloc 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Pentaloc 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pentaloc 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Panzo-40 Tablets là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Panzo-40 Tablets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Panzo-40 Tablets ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 Viên

Thuốc Pantomed tablets là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Pantomed tablets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pantomed tablets ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Pantoloc I.V là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Pantoloc I.V là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pantoloc I.V ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Pantogut là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Pantogut là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pantogut ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ + 1 ống n­íc cÊt pha tiªm 10ml

Thuốc Pantaz tablets là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Pantaz tablets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pantaz tablets ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Pannefia-40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Pannefia-40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pannefia-40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 Viên

Thuốc Ozanilin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ozanilin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ozanilin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ, hộp 6 lọ

Thuốc Ozanilin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ozanilin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ozanilin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ, hộp 6 lọ

Thuốc minipan 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc minipan 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc minipan 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 Viên

Thuốc Dompan forte là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Dompan forte là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Dompan forte ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 Viên, Hộp 3 vỉ x 10 Viên

Thuốc Capofezol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Capofezol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Capofezol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên nén

Thuốc Ampanto là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ampanto là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ampanto ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp chứa 1 lọ + 1 lọ dung môi 10ml