Chủ Nhật, Tháng Mười 17, 2021
Trang chủ Tags Pantoprazole sodium sesquihydrate

Tag: Pantoprazole sodium sesquihydrate

Thuốc Pantobone 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Pantobone 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pantobone 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3vỉ x 10viên

Thuốc Pampo là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Pampo là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pampo ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Clessol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Clessol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Clessol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Tavomac DR 40 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Tavomac DR 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tavomac DR 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Pantoliv là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Pantoliv là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pantoliv ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Clapra là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Clapra là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Clapra ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Ulpan là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ulpan là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ulpan ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Pannefia-40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Pannefia-40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pannefia-40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Panum-40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Panum-40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Panum-40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Pannefia-40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Pannefia-40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pannefia-40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Hilan kit là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Hilan kit là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hilan kit ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 7 viên

Thuốc Pantosec I.V là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Pantosec I.V là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pantosec I.V ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Pannefia-40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Pannefia-40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pannefia-40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Pantoprazole sodium DR tablets 40mg là gì? Tác dụng, liều...

0
Thuốc Pantoprazole sodium DR tablets 40mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pantoprazole sodium DR tablets 40mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Pannefia-40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Pannefia-40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pannefia-40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Protomac-40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Protomac-40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Protomac-40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10viên

Thuốc Panlife là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Panlife là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Panlife ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Pantoprazole sodium DR tablets 40mg là gì? Tác dụng, liều...

0
Thuốc Pantoprazole sodium DR tablets 40mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pantoprazole sodium DR tablets 40mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Pantopep-Dol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Pantopep-Dol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pantopep-Dol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3vỉ x 10viên

Thuốc Pantoprazol Basi là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Pantoprazol Basi là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pantoprazol Basi ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 15ml

Thuốc Clessol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Clessol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Clessol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Ulpentac 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ulpentac 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ulpentac 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên; hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Pylobiotic Forte là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Pylobiotic Forte là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pylobiotic Forte ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 7 viên

Thuốc Pannefia-40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Pannefia-40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pannefia-40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Aptizole 40mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Aptizole 40mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Aptizole 40mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ nhôm x 14 viên

Thuốc Ulpan là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ulpan là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ulpan ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Pylobiotic Forte là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Pylobiotic Forte là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pylobiotic Forte ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 7 viên

Thuốc Hilan kit là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Hilan kit là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hilan kit ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 7 viên

Thuốc Clessol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Clessol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Clessol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Protopan-40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Protopan-40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Protopan-40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 Viên

Thuốc Panum-40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Panum-40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Panum-40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Pantoprazol Basi là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Pantoprazol Basi là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pantoprazol Basi ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 15ml

Thuốc Pantopep-Dol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Pantopep-Dol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pantopep-Dol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3vỉ x 10viên

Thuốc Pantopep-Dol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Pantopep-Dol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pantopep-Dol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3vỉ x 10viên

Thuốc Panlife là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Panlife là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Panlife ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Panbre là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Panbre là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Panbre ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ + 1 ống NaCl 0,9% pha tiªm 10ml

Thuốc Nazep 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Nazep 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Nazep 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 Viên

Thuốc Hipa kit là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Hipa kit là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hipa kit ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 7 viên