Thứ Ba, Tháng Mười 19, 2021
Trang chủ Tags Pantoprazole natri

Tag: Pantoprazole natri

Thuốc Mirapan 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Mirapan 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Mirapan 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Mirapan 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Mirapan 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Mirapan 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Mirapan 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Mirapan 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Mirapan 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Pantonix 40 Injection là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Pantonix 40 Injection là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pantonix 40 Injection ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ bột + 1 ống 10ml dung dịch Natri clorid 0,9%

Thuốc Sahelon là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Sahelon là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sahelon ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Pantosun-40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Pantosun-40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pantosun-40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ bột + 1 ống 10ml dung dịch tiêm Natri clorid 0,9%

Thuốc Canozole-40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Canozole-40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Canozole-40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Ulsotac là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ulsotac là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ulsotac ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10vỉ x 10viên

Thuốc Sahelon là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Sahelon là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sahelon ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 Viên

Thuốc Proton-P là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Proton-P là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Proton-P ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 Viên

Thuốc Proton-P là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Proton-P là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Proton-P ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Pencer 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Pencer 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pencer 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Pantosun-40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Pantosun-40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pantosun-40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ bét + 1 ống 10ml dung dÞch tiªm Natri clorid 0,9%

Thuốc Pantium- 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Pantium- 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pantium- 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ nh«m/ nh«m x 10 Viên

Thuốc Pantium- 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Pantium- 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pantium- 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ nhôm/ nhôm x 10 viên

Thuốc Pantilon 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Pantilon 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pantilon 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ, 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Panotox là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Panotox là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Panotox ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 Viên

Thuốc Panotox là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Panotox là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Panotox ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 Viên

Thuốc Mirapan 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Mirapan 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Mirapan 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Canozole-40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Canozole-40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Canozole-40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 Viên