Thứ Tư, Tháng Chín 22, 2021
Trang chủ Tags Pantoprazol Natri Sesquihydrate

Tag: Pantoprazol Natri Sesquihydrate

Thuốc Bio-panto là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Bio-panto là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bio-panto ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ Alu-Alu x 10 viên

Thuốc Bio-panto là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Bio-panto là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bio-panto ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ Alu-Alu x 10 viên

Thuốc Bio-panto là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Bio-panto là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bio-panto ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ Alu-Alu x 10 viên

Thuốc Pantalek là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Pantalek là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pantalek ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Gerdamegh 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Gerdamegh 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gerdamegh 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Sagapanto 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Sagapanto 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sagapanto 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Pentanis là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Pentanis là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pentanis ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ bột pha tiêm + 1 lọ dung môi 10ml NaCl 0,9%

Thuốc Lykapanzol Injection 40mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Lykapanzol Injection 40mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lykapanzol Injection 40mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ + 1 ống dung môi 10ml dung dịch NaCl 0,9%

Thuốc Pantocid IV là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Pantocid IV là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pantocid IV ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1lọ + 1ống dung môi

Thuốc Bio-panto là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Bio-panto là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bio-panto ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ Alu-Alu x 10 viên

Thuốc Panotox là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Panotox là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Panotox ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1lọ + 1 ống dung môi 10ml

Thuốc Lykapanzol Injection 40mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Lykapanzol Injection 40mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lykapanzol Injection 40mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ + 1 ống dung môi 10ml dung dịch NaCl 0,9%

Thuốc Lykapanzol inj là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Lykapanzol inj là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lykapanzol inj ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 1 lọ + 1 ống dung môi 10ml dd nacl 0.9%

Thuốc Sagapanto 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Sagapanto 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sagapanto 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Sagapanto 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Sagapanto 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sagapanto 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Popranazol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Popranazol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Popranazol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10vỉ x 10viên

Thuốc Pilpan 40 tablets là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Pilpan 40 tablets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pilpan 40 tablets ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Pilpan 40 tablets là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Pilpan 40 tablets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pilpan 40 tablets ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Pentanis là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Pentanis là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pentanis ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ bột pha tiêm + 1 lọ dung môi 10ml NaCl 0,9%

Thuốc Pantowin-M là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Pantowin-M là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pantowin-M ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 Viên

Thuốc Pantalek là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Pantalek là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pantalek ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Panparzen là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Panparzen là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Panparzen ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10viên

Thuốc Panotox là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Panotox là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Panotox ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1lọ + 1 ống dung môi 10ml

Thuốc Lykapanzol Injection 40mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Lykapanzol Injection 40mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lykapanzol Injection 40mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ + 1 ống dung môi 10ml dung dịch NaCl 0,9%

Thuốc Gescam là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Gescam là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gescam ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 Viên

Thuốc Gescam là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Gescam là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gescam ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Gerdamegh 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Gerdamegh 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gerdamegh 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Cytozol Tablets là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cytozol Tablets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cytozol Tablets ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 6 vỉ x 10Viên