Thứ Ba, Tháng Chín 21, 2021
Trang chủ Tags Pantoprazol (dưới dạng Pantoprazol natri sesquihydrat) 40mg

Tag: Pantoprazol (dưới dạng Pantoprazol natri sesquihydrat) 40mg

Thuốc Nepicox là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Nepicox là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Nepicox ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Pantium-40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Pantium-40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pantium-40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Tavomac DR 40 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Tavomac DR 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tavomac DR 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Ulceburg D là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ulceburg D là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ulceburg D ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Brapanto 40mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Brapanto 40mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Brapanto 40mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 4 vỉ x 7 viên

Thuốc Panto-denk 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Panto-denk 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Panto-denk 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 14 viên

Thuốc Pantocar-40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Pantocar-40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pantocar-40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Ulceburg D là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ulceburg D là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ulceburg D ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Brapanto 40mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Brapanto 40mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Brapanto 40mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 4 vỉ x 7 viên

Thuốc Reprat (Cơ sở đóng gói và xuất xưởng: Aegis Ltd.,...

0
Thuốc Reprat (Cơ sở đóng gói và xuất xưởng: Aegis Ltd., địa chỉ: Lefkosia- Cyprus) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Reprat (Cơ sở đóng gói và xuất xưởng: Aegis Ltd., địa chỉ: Lefkosia- Cyprus) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Reprat (Cơ sở đóng gói và xuất xưởng: Aegis Ltd.,...

0
Thuốc Reprat (Cơ sở đóng gói và xuất xưởng: Aegis Ltd., địa chỉ: Lefkosia- Cyprus) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Reprat (Cơ sở đóng gói và xuất xưởng: Aegis Ltd., địa chỉ: Lefkosia- Cyprus) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Pantotab là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Pantotab là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pantotab ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Pantotab là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Pantotab là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pantotab ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Pantotab là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Pantotab là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pantotab ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Platra là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Platra là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Platra ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Pantotab là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Pantotab là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pantotab ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Pantotab là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Pantotab là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pantotab ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Qapanto là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Qapanto là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Qapanto ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉx14 viên, 6 vỉ x 10 viên

Thuốc Gepan là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Gepan là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gepan ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ bột và 1 ống dung môi pha tiêm

Thuốc Duomeprin 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Duomeprin 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Duomeprin 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 4 vỉ x 7 viên

Thuốc Ozzy-40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ozzy-40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ozzy-40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên; hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Antaloc là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Antaloc là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Antaloc ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 7 viên

Thuốc Atipantozol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Atipantozol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Atipantozol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ, hộp 3 vỉ, hộp 5 vỉ, hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Atipantozol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Atipantozol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Atipantozol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ, hộp 3 vỉ, hộp 5 vỉ, hộp 10 vỉ x 10 viên. Hộp 1 chai 30 viên, hộp 1 chai 60 viên, hộp 1 chai 100 viên

Thuốc A.T Pantoprazol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc A.T Pantoprazol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc A.T Pantoprazol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ thuốc + 1 ống dung môi 10ml. Hộp 3 lọ thuốc + 3 ống dung môi 10ml. Hộp 5 lọ thuốc + 5 ống dung môi 10ml (dung môi NaCl 0,9%)

Thuốc Vintolox là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Vintolox là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vintolox ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ bột đông khô + 1 ống dung môi