Thứ Hai, Tháng Chín 20, 2021
Trang chủ Tags Paclitaxel

Tag: Paclitaxel

Dược chất Paclitaxel – Thuốc chống ung thư và tác động...

0
Paclitaxel là gì? Thông tin về chỉ định, chống chỉ định, tác dụng, liều dùng và lưu ý khi sử dụng dược chất Paclitaxel. Bài viết dưới đây của Medy.vn sẽ cung cấp các thông tin hữu ích để tra cứu về dược chất Paclitaxel

Thuốc Anzatax 150mg/25ml là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Anzatax 150mg/25ml là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Anzatax 150mg/25ml ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Paclirich (Đóng gói bởi: Laboratorios Richmond S.A.C.I.F, địa chỉ: Elcano...

0
Thuốc Paclirich (Đóng gói bởi: Laboratorios Richmond S.A.C.I.F, địa chỉ: Elcano No 4938, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Argentina) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paclirich (Đóng gói bởi: Laboratorios Richmond S.A.C.I.F, địa chỉ: Elcano No 4938, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Argentina) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 17ml

Thuốc Anzatax 300mg/50ml là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Anzatax 300mg/50ml là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Anzatax 300mg/50ml ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 50ml

Thuốc Anzatax 150mg/25ml là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Anzatax 150mg/25ml là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Anzatax 150mg/25ml ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Anzatax 100mg/16,7ml là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Anzatax 100mg/16,7ml là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Anzatax 100mg/16,7ml ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Anzatax Paclitaxel 30mg/5ml là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Anzatax Paclitaxel 30mg/5ml là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Anzatax Paclitaxel 30mg/5ml ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp lọ 5ml

Thuốc Intaxel 30mg/5ml là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Intaxel 30mg/5ml là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Intaxel 30mg/5ml ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ thủy tinh 5ml chứa 30mg Paclitaxel

Thuốc Intaxel 100mg/17ml là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Intaxel 100mg/17ml là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Intaxel 100mg/17ml ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 17ml

Thuốc Paclitaxel “Ebewe” là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Paclitaxel "Ebewe" là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paclitaxel "Ebewe" ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml (30mg/5ml)

Thuốc Paxus là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Paxus là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paxus ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 16,7ml (100mg Paclitaxel)

Thuốc Paxus là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Paxus là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paxus ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml (30mg)

Thuốc Paclitaxel “Ebewe” là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Paclitaxel "Ebewe" là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paclitaxel "Ebewe" ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 16,7ml

Thuốc Paclitaxelum Actavis là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Paclitaxelum Actavis là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paclitaxelum Actavis ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 43,33ml

Thuốc Paclitaxel “Ebewe” là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Paclitaxel "Ebewe" là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paclitaxel "Ebewe" ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Paclitaxin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Paclitaxin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paclitaxin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 16,7ml

Thuốc Paclitaxin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Paclitaxin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paclitaxin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 25ml

Thuốc Pataxel là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Pataxel là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pataxel ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Paclitaxel “Ebewe” là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Paclitaxel "Ebewe" là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paclitaxel "Ebewe" ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Paclitaxel “Ebewe” là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Paclitaxel "Ebewe" là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paclitaxel "Ebewe" ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 16,7ml

Thuốc Paclitaxel Servycal 30 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Paclitaxel Servycal 30 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paclitaxel Servycal 30 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1lọ

Thuốc Paclitaxel Servycal 100 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Paclitaxel Servycal 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paclitaxel Servycal 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1lọ

Thuốc Mitotax là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Mitotax là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Mitotax ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Paclitaxin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Paclitaxin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paclitaxin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Paclitaxin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Paclitaxin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paclitaxin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 16,7ml

Thuốc Paclitaxin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Paclitaxin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paclitaxin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 25ml

Thuốc Plaxel 30 ( đóng gói: Laboratorio Libra S.A.) là gì?...

0
Thuốc Plaxel 30 ( đóng gói: Laboratorio Libra S.A.) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Plaxel 30 ( đóng gói: Laboratorio Libra S.A.) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Plaxel 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Plaxel 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Plaxel 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 16,67ml

Thuốc Paclitaxin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Paclitaxin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paclitaxin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 16.7ml

Thuốc Paclitaxin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Paclitaxin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paclitaxin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Paclitaxin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Paclitaxin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paclitaxin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 25ml

Thuốc Intas Cytax 100 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Intas Cytax 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Intas Cytax 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 16,7ml

Thuốc Intas Cytax 30 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Intas Cytax 30 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Intas Cytax 30 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Paclitaxin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Paclitaxin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paclitaxin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Paclitaxin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Paclitaxin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paclitaxin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 16,7ml

Thuốc Paclitaxel Stragen 6mg/ml là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Paclitaxel Stragen 6mg/ml là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paclitaxel Stragen 6mg/ml ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 30mg/5ml

Thuốc Paclitaxel Stragen 6mg/ml là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Paclitaxel Stragen 6mg/ml là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paclitaxel Stragen 6mg/ml ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 150mg/25ml

Thuốc Anzatax 300mg/50ml là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Anzatax 300mg/50ml là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Anzatax 300mg/50ml ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 50ml

Thuốc Tipakwell-30mg/5ml là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tipakwell-30mg/5ml là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tipakwell-30mg/5ml ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 1 lọ

Thuốc Tipakwell-260mg/43.4ml là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tipakwell-260mg/43.4ml là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tipakwell-260mg/43.4ml ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 1 lọ