Thứ Ba, Tháng Chín 21, 2021
Trang chủ Tags Paclitaxel 30mg/5ml

Tag: Paclitaxel 30mg/5ml

Thuốc Anzatax 30mg/5ml là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Anzatax 30mg/5ml là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Anzatax 30mg/5ml ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5 ml

Thuốc Paclirich (Đóng gói bởi: Laboratorios Richmond S.A.C.I.F – Argentina …)...

0
Thuốc Paclirich (Đóng gói bởi: Laboratorios Richmond S.A.C.I.F - Argentina ...) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paclirich (Đóng gói bởi: Laboratorios Richmond S.A.C.I.F - Argentina ...) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Paclirich (Đóng gói bởi: Laboratorios Richmond S.A.C.I.F – Argentina …)...

0
Thuốc Paclirich (Đóng gói bởi: Laboratorios Richmond S.A.C.I.F - Argentina ...) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paclirich (Đóng gói bởi: Laboratorios Richmond S.A.C.I.F - Argentina ...) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Aspaxel là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Aspaxel là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Aspaxel ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 30mg (5ml)

Thuốc Aspaxel là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Aspaxel là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Aspaxel ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 100mg (16,7ml)

Thuốc Plaxel 30 ( đóng gói: Laboratorio Libra S.A., địa chỉ:...

0
Thuốc Plaxel 30 ( đóng gói: Laboratorio Libra S.A., địa chỉ: Arroyo Grande 2832, Montevideo, Uruguay) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Plaxel 30 ( đóng gói: Laboratorio Libra S.A., địa chỉ: Arroyo Grande 2832, Montevideo, Uruguay) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Paclispec là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Paclispec là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paclispec ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 5 ống x 5ml

Thuốc Hepargitol 30 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Hepargitol 30 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hepargitol 30 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Canpaxel 30 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Canpaxel 30 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Canpaxel 30 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Canpaxel 30 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Canpaxel 30 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Canpaxel 30 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Paclispec 30mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Paclispec 30mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paclispec 30mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 5 ống x 5ml

Thuốc Paclispec là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Paclispec là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Paclispec ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 5 ống x 5ml

Thuốc Hepargitol 30 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Hepargitol 30 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hepargitol 30 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Hepargitol 30 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Hepargitol 30 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hepargitol 30 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Hepargitol 30 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Hepargitol 30 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hepargitol 30 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Radicel 30 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Radicel 30 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Radicel 30 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Radicel 30 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Radicel 30 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Radicel 30 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml