Chủ Nhật, Tháng Chín 19, 2021
Trang chủ Tags Oxaliplatin

Tag: Oxaliplatin

Dược chất Oxaliplatin – Thuốc chống ung thư và tác động...

0
Oxaliplatin là gì? Thông tin về chỉ định, chống chỉ định, tác dụng, liều dùng và lưu ý khi sử dụng dược chất Oxaliplatin. Bài viết dưới đây của Medy.vn sẽ cung cấp các thông tin hữu ích để tra cứu về dược chất Oxaliplatin

Thuốc Oxaliplatin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Oxaliplatin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oxaliplatin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Oxaliplatin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Oxaliplatin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oxaliplatin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Oxaliplatin Hospira 100mg/20ml là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Oxaliplatin Hospira 100mg/20ml là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oxaliplatin Hospira 100mg/20ml ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 20ml

Thuốc Oxaliplatin Hospira 50mg/10ml là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Oxaliplatin Hospira 50mg/10ml là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oxaliplatin Hospira 50mg/10ml ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 10ml

Thuốc Oxaliplatin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Oxaliplatin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oxaliplatin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 20ml

Thuốc Oxaliplatin “Ebewe” là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Oxaliplatin "Ebewe" là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oxaliplatin "Ebewe" ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 100mg

Thuốc Oxaliplatin “Ebewe” là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Oxaliplatin "Ebewe" là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oxaliplatin "Ebewe" ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 50mg

Thuốc Oxaliplatin Hospira 100mg/20ml là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Oxaliplatin Hospira 100mg/20ml là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oxaliplatin Hospira 100mg/20ml ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 20ml

Thuốc Oxaliplatin Hospira 50mg/10ml là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Oxaliplatin Hospira 50mg/10ml là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oxaliplatin Hospira 50mg/10ml ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 10ml

Thuốc Oxaliplatin “Ebewe” là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Oxaliplatin "Ebewe" là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oxaliplatin "Ebewe" ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 50mg

Thuốc Oxaliplatin “Ebewe” là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Oxaliplatin "Ebewe" là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oxaliplatin "Ebewe" ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 100mg

Thuốc Oxarich là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Oxarich là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oxarich ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Oxaliplatin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Oxaliplatin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oxaliplatin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 10ml

Thuốc Oxaplat là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Oxaplat là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oxaplat ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Oxaliplatin Invagen 100mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Oxaliplatin Invagen 100mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oxaliplatin Invagen 100mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ bột đông khô

Thuốc Oxaliplatin Invagen 50mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Oxaliplatin Invagen 50mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oxaliplatin Invagen 50mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ bột đông khô

Thuốc Yuhanoxaliplatin Injection 50mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Yuhanoxaliplatin Injection 50mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Yuhanoxaliplatin Injection 50mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Oxaliplatin Invagen 100mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Oxaliplatin Invagen 100mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oxaliplatin Invagen 100mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ bột đông khô

Thuốc Oxaliplatin Invagen 50mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Oxaliplatin Invagen 50mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oxaliplatin Invagen 50mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Crisapla 50 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Crisapla 50 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Crisapla 50 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Crisapla 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Crisapla 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Crisapla 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Oxaliplatin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Oxaliplatin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oxaliplatin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 10ml

Thuốc Oxarich là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Oxarich là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oxarich ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Oxaliplatin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Oxaliplatin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oxaliplatin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 20ml

Thuốc Oxaliplatin Hospira 50mg/10ml là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Oxaliplatin Hospira 50mg/10ml là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oxaliplatin Hospira 50mg/10ml ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 10ml

Thuốc Oxaliplatin Hospira 100mg/20ml là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Oxaliplatin Hospira 100mg/20ml là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oxaliplatin Hospira 100mg/20ml ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 20ml

Thuốc Oxaliplatin “Ebewe” là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Oxaliplatin "Ebewe" là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oxaliplatin "Ebewe" ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ (50mg hoặc 100mg)

Thuốc Oxaliplatin “Ebewe” là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Oxaliplatin "Ebewe" là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oxaliplatin "Ebewe" ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ (50mg hoặc 100mg)

Thuốc Eloxatin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Eloxatin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Eloxatin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 10ml

Thuốc Eloxatin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Eloxatin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Eloxatin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 20ml

Thuốc Oxaliplatin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Oxaliplatin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oxaliplatin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Oxaliplatin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Oxaliplatin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oxaliplatin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Oxaliplatin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Oxaliplatin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oxaliplatin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Oxaliplatin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Oxaliplatin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oxaliplatin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Oxaliplatin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Oxaliplatin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oxaliplatin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Lọ 100mg

Thuốc Sunoxiplat 50 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Sunoxiplat 50 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sunoxiplat 50 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1lọ

Thuốc Oxaliplatin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Oxaliplatin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oxaliplatin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Oxaliplatin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Oxaliplatin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oxaliplatin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Oxaliplatin Hospira 50mg/10ml là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Oxaliplatin Hospira 50mg/10ml là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oxaliplatin Hospira 50mg/10ml ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 10ml