Thứ Tư, Tháng Chín 22, 2021
Trang chủ Tags Oxaliplatin 5mg/ml

Tag: Oxaliplatin 5mg/ml

Thuốc Oxaliplatin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Oxaliplatin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oxaliplatin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 100mg

Thuốc Oxitan 100mg/20ml là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Oxitan 100mg/20ml là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oxitan 100mg/20ml ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 20ml

Thuốc Oxaliplatin Onkovis 5mg/ml Concentrate for solution for infusion là gì?...

0
Thuốc Oxaliplatin Onkovis 5mg/ml Concentrate for solution for infusion là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oxaliplatin Onkovis 5mg/ml Concentrate for solution for infusion ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 10ml

Thuốc Oxitan 50mg/10ml là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Oxitan 50mg/10ml là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oxitan 50mg/10ml ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 10ml

Thuốc Oxitan 100mg/20ml là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Oxitan 100mg/20ml là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oxitan 100mg/20ml ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 20ml

Thuốc Oxaliplatin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Oxaliplatin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oxaliplatin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 100mg

Thuốc Oxaliplatin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Oxaliplatin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oxaliplatin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 50mg để pha 10ml

Thuốc Sindoxplatin 100mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Sindoxplatin 100mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sindoxplatin 100mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 100mg

Thuốc Sindoxplatin 50mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Sindoxplatin 50mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sindoxplatin 50mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 50mg

Thuốc Sindoxplatin 50mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Sindoxplatin 50mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sindoxplatin 50mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 50mg

Thuốc Sindoxplatin 100mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Sindoxplatin 100mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sindoxplatin 100mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 100mg

Thuốc O-Plat 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc O-Plat 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc O-Plat 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 40ml

Thuốc Oxaliplatin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Oxaliplatin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oxaliplatin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 50mg để pha 10ml