Thứ Ba, Tháng Chín 21, 2021
Trang chủ Tags Oxaliplatin 50mg

Tag: Oxaliplatin 50mg

Thuốc CKDBelloxa injection 50mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc CKDBelloxa injection 50mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc CKDBelloxa injection 50mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Oxaltie là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Oxaltie là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oxaltie ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc CKDBelloxa injection 50mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc CKDBelloxa injection 50mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc CKDBelloxa injection 50mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Planitox là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Planitox là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Planitox ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Yuhanoxaliplatin Injection 50mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Yuhanoxaliplatin Injection 50mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Yuhanoxaliplatin Injection 50mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc CKDBelloxa injection 50mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc CKDBelloxa injection 50mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc CKDBelloxa injection 50mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Liplatin 50 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Liplatin 50 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Liplatin 50 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Openit là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Openit là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Openit ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Wilfen 50 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Wilfen 50 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Wilfen 50 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Openit là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Openit là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Openit ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Oxaliplatino Actavis là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Oxaliplatino Actavis là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oxaliplatino Actavis ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Wilfen 50 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Wilfen 50 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Wilfen 50 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Oxaliplatin Medac (Cơ sở đóng gói: Medac Gesellschaft fur Klinische...

0
Thuốc Oxaliplatin Medac (Cơ sở đóng gói: Medac Gesellschaft fur Klinische Spezialpraparate mbH, đ/c: Theaterstrasse 6, 22880 Wedel, Germany) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oxaliplatin Medac (Cơ sở đóng gói: Medac Gesellschaft fur Klinische Spezialpraparate mbH, đ/c: Theaterstrasse 6, 22880 Wedel, Germany) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Oxaliplatin 50mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Oxaliplatin 50mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oxaliplatin 50mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Oxaliplatin Medac (Cơ sở đóng gói: Medac Gesellschaft fur Klinische...

0
Thuốc Oxaliplatin Medac (Cơ sở đóng gói: Medac Gesellschaft fur Klinische Spezialpraparate mbH, đ/c: Theaterstrasse 6, 22880 Wedel, Germany) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oxaliplatin Medac (Cơ sở đóng gói: Medac Gesellschaft fur Klinische Spezialpraparate mbH, đ/c: Theaterstrasse 6, 22880 Wedel, Germany) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Lyoxatin F50 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Lyoxatin F50 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lyoxatin F50 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Lyoxatin 50 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Lyoxatin 50 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lyoxatin 50 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Lyoxatin F 50 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Lyoxatin F 50 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lyoxatin F 50 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ