Thứ Tư, Tháng Chín 22, 2021
Trang chủ Tags Ondansetron hydrochloride

Tag: Ondansetron hydrochloride

Thuốc Ondem Tablets 8 mg là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Ondem Tablets 8 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ondem Tablets 8 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Ondem Tablets 8 mg là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Ondem Tablets 8 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ondem Tablets 8 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Ondem Tablets 8 mg là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Ondem Tablets 8 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ondem Tablets 8 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Vomisetron 4ml là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Vomisetron 4ml là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vomisetron 4ml ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 ống 4ml

Thuốc Samtron là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Samtron là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Samtron ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 ống 4ml

Thuốc Ondenset 8 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ondenset 8 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ondenset 8 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5vỉ x 10viên

Thuốc Osetron 8mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Osetron 8mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Osetron 8mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp vỉ 5 ống x 4ml

Thuốc Osetron 8mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Osetron 8mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Osetron 8mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ 10 viên

Thuốc Suletamin Inj. 8mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Suletamin Inj. 8mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Suletamin Inj. 8mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 ống x 4ml

Thuốc Setronax là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Setronax là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Setronax ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 ống 4ml

Thuốc Ondenset 8 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ondenset 8 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ondenset 8 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 ống 4ml

Thuốc Ondenset 4 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ondenset 4 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ondenset 4 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10Viên

Thuốc Ondansetron-hameln 2mg/ml injection là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Ondansetron-hameln 2mg/ml injection là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ondansetron-hameln 2mg/ml injection ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 ống, 10 ống x 4ml