Thứ Ba, Tháng Chín 21, 2021
Trang chủ Tags Omeprazole

Tag: Omeprazole

Dược chất Omeprazole – Thuốc đường tiêu hóa | Thông tin...

0
Omeprazole là gì? Thông tin về chỉ định, chống chỉ định, tác dụng, liều dùng và lưu ý khi sử dụng dược chất Omeprazole. Bài viết dưới đây của Medy.vn sẽ cung cấp các thông tin hữu ích để tra cứu về dược chất Omeprazole

Thuốc Omez là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Omez là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Omez ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp lớn đựng 5 hộp nhỏ x 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Omevingt là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Omevingt là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Omevingt ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 25 vỉ x 4 viên, hộp 1 chai 14 viên

Thuốc Omez là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Omez là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Omez ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp lớn đựng 5 hộp nhỏ x 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Omevingt là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Omevingt là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Omevingt ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 25 vỉ x 4 viên, hộp 1 chai 14 viên

Thuốc Omeplus là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Omeplus là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Omeplus ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 6 viên

Thuốc Prazav là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Prazav là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Prazav ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 7 viên

Thuốc Prazav là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Prazav là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Prazav ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 7 viên

Thuốc Omicap-D là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Omicap-D là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Omicap-D ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Omicap – Kit là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Omicap - Kit là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Omicap - Kit ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 7 kit x kit chứa 2 viên mỗi loại

Thuốc Loxozole là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Loxozole là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Loxozole ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Omeprazole Capsules là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Omeprazole Capsules là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Omeprazole Capsules ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Omlek-20 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Omlek-20 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Omlek-20 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Prazav là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Prazav là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Prazav ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 4 vỉ x 7 viên

Thuốc Prazav là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Prazav là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Prazav ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 4 vỉ x 7 viên

Thuốc Omeprem 20 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Omeprem 20 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Omeprem 20 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 7 viên, hộp 2 vỉ x 7 viên

Thuốc Omeprem 20 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Omeprem 20 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Omeprem 20 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 7 viên, hộp 2 vỉ x 7 viên

Thuốc Loxozole là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Loxozole là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Loxozole ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Omeprazole Capsules là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Omeprazole Capsules là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Omeprazole Capsules ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Losec Mups là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Losec Mups là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Losec Mups ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 7 viên

Thuốc Omeprazole Capsules là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Omeprazole Capsules là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Omeprazole Capsules ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Omicap – 20 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Omicap - 20 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Omicap - 20 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Omeprazole Capsules là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Omeprazole Capsules là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Omeprazole Capsules ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Omicap – 20 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Omicap - 20 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Omicap - 20 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Prazav là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Prazav là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Prazav ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 7 viên

Thuốc Omesun 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Omesun 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Omesun 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ + 1 ống dung môi

Thuốc Omeprazole Capsules là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Omeprazole Capsules là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Omeprazole Capsules ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Prazav là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Prazav là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Prazav ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 4 vỉ x 7 viên

Thuốc Lopioz là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Lopioz là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lopioz ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Omeprazole Capsules là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Omeprazole Capsules là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Omeprazole Capsules ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Omemarksans là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Omemarksans là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Omemarksans ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Omeprazole Capsules là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Omeprazole Capsules là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Omeprazole Capsules ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Getzome là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Getzome là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Getzome ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 7 viên

Thuốc Bestaprazole là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Bestaprazole là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bestaprazole ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ

Thuốc Pyomsec 20 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Pyomsec 20 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pyomsec 20 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 viên

Thuốc Omesun 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Omesun 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Omesun 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ + 1 ống dung môi

Thuốc Omepro là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Omepro là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Omepro ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3vỉ x 10viên

Thuốc Loxozole là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Loxozole là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Loxozole ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Medoprazole là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Medoprazole là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Medoprazole ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên; hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Medoprazole là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Medoprazole là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Medoprazole ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên; hộp 10 vỉ x 10 viên