Thứ Sáu, Tháng Chín 17, 2021
Trang chủ Tags Omeprazole sodium

Tag: Omeprazole sodium

Thuốc Omefar 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Omefar 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Omefar 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ và 1 ống dung môi

Thuốc Komkomin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Komkomin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Komkomin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm 10ml

Thuốc Lomac IV là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Lomac IV là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lomac IV ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 10 ml và 1 lọ dung môi 10ml

Thuốc Omegut là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Omegut là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Omegut ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm 10ml

Thuốc Amnopra Injection là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Amnopra Injection là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Amnopra Injection ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Sagaome là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Sagaome là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sagaome ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1lọ

Thuốc Protodil là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Protodil là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Protodil ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ bột đông khô và 1 ống nước pha tiêm

Thuốc Omeprazole for Injection là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Omeprazole for Injection là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Omeprazole for Injection ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Protodil là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Protodil là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Protodil ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ bét ®«ng kh« vµ 1 ống n­íc pha tiªm

Thuốc Protodil là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Protodil là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Protodil ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ bột đông khô và 1 ống nước pha tiêm

Thuốc Ommirac là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ommirac là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ommirac ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Omeprazole for Injection là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Omeprazole for Injection là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Omeprazole for Injection ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Omefar 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Omefar 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Omefar 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ và 1 ống dung môi

Thuốc Komkomin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Komkomin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Komkomin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm 10ml

Thuốc Komkomin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Komkomin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Komkomin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm 10ml

Thuốc Amnopra Injection là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Amnopra Injection là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Amnopra Injection ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Amnopra Injection là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Amnopra Injection là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Amnopra Injection ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Amnopra Injection là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Amnopra Injection là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Amnopra Injection ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ