Thứ Tư, Tháng Chín 22, 2021
Trang chủ Tags Omeprazol

Tag: Omeprazol

Thuốc Lomac 20 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Lomac 20 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lomac 20 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên, Lọ 14 viên

Thuốc Proloc là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Proloc là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Proloc ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 7 viên

Thuốc Lomac 20 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Lomac 20 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lomac 20 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên, Lọ 14 viên

Thuốc Ocid là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ocid là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ocid ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Lomac 20 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Lomac 20 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lomac 20 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên, Lọ 14 viên

Thuốc Lomac 20 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Lomac 20 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lomac 20 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên, Lọ 14 viên

Thuốc Omeprazol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Omeprazol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Omeprazol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 50 viên,

Thuốc Omecid – 20mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Omecid - 20mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Omecid - 20mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 1 chai 28 viên nang (chứa các hạt tan trong ruột)

Thuốc Ompral-20mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ompral-20mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ompral-20mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 6 viên. Hộp 1 chai x 100 viên nang

Thuốc Lovac 20 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Lovac 20 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lovac 20 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 1 chai 20 viên, chai 100 viên, chai 200 viên nang 20mg, thùng 100 hộp, 100 chai

Thuốc Omethepharm là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Omethepharm là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Omethepharm ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ x 14 viên

Thuốc Omethepharm là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Omethepharm là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Omethepharm ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Pyme OM40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Pyme OM40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pyme OM40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ bột đông khô và 1 ống dung môi 10ml

Thuốc Dafrazol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Dafrazol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Dafrazol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 14 viên nang 20mg

Thuốc Dafrazol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Dafrazol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Dafrazol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 14 viên nang 20mg

Thuốc Lasectil là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Lasectil là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lasectil ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 6 viên nang 20mg

Thuốc Clatomé là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Clatomé là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Clatomé ở đâu, giá bao nhiêu tiền Vỉ 10 viên, hộp 3 vỉ

Thuốc pms-Moprazol Viên nang ...

0
Thuốc pms-Moprazol Viên nang là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc pms-Moprazol Viên nang ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp/10 vỉ x 10v

Thuốc Pyme OM40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Pyme OM40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pyme OM40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ bột đông khô và 1 ống dung môi 10ml

Thuốc Pyme OM40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Pyme OM40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pyme OM40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền 2 vỉ x 07 viên

Thuốc Omeprazol Stada 40mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Omeprazol Stada 40mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Omeprazol Stada 40mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ bột đông khô và 1 ống dung môi 10ml

Thuốc Omeprazol – OM20 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Omeprazol - OM20 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Omeprazol - OM20 ở đâu, giá bao nhiêu tiền 3 vỉ x 10 viên / 10 vỉ x 10 viên

Thuốc OMEPRAZOL 20mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc OMEPRAZOL 20mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc OMEPRAZOL 20mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ xé 10 viên

Thuốc BAROMEZOLE là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc BAROMEZOLE là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc BAROMEZOLE ở đâu, giá bao nhiêu tiền 30 Viên/hộp