Thứ Sáu, Tháng Chín 17, 2021
Trang chủ Tags Olanzapine

Tag: Olanzapine

Dược chất Olanzapine – Thuốc hướng tâm thần | Thông tin...

0
Olanzapine là gì? Thông tin về chỉ định, chống chỉ định, tác dụng, liều dùng và lưu ý khi sử dụng dược chất Olanzapine. Bài viết dưới đây của Medy.vn sẽ cung cấp các thông tin hữu ích để tra cứu về dược chất Olanzapine

Thuốc Olanzapine Tablets 10mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Olanzapine Tablets 10mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Olanzapine Tablets 10mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Oleanzrapitab 5 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Oleanzrapitab 5 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oleanzrapitab 5 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 viên

Thuốc Oleanzrapitab 10 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Oleanzrapitab 10 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oleanzrapitab 10 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 viên

Thuốc Olanpin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Olanpin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Olanpin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Melyrozip-10 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Melyrozip-10 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Melyrozip-10 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Melyrozip 5 Tablets là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Melyrozip 5 Tablets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Melyrozip 5 Tablets ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Olafast 5 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Olafast 5 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Olafast 5 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Oleanzrapitab 5 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Oleanzrapitab 5 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oleanzrapitab 5 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 viên

Thuốc Oleanzrapitab 10 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Oleanzrapitab 10 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oleanzrapitab 10 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 viên

Thuốc Olafast 10 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Olafast 10 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Olafast 10 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Olafast 5 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Olafast 5 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Olafast 5 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Olafast 10 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Olafast 10 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Olafast 10 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Melyrozip-10 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Melyrozip-10 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Melyrozip-10 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Melyrozip 5 Tablets là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Melyrozip 5 Tablets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Melyrozip 5 Tablets ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Olanvipin-10 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Olanvipin-10 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Olanvipin-10 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5vỉ x 10viên

Thuốc Melyrozip 5 Tablets là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Melyrozip 5 Tablets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Melyrozip 5 Tablets ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Olanpin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Olanpin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Olanpin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Sizoca-5 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Sizoca-5 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sizoca-5 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3vỉ x 10viên

Thuốc Sizoca-10 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Sizoca-10 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sizoca-10 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3vỉ x 10viên

Thuốc Tab. Luzalpine là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tab. Luzalpine là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tab. Luzalpine ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Ozip-5 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ozip-5 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ozip-5 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ, 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Oliza- 5 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Oliza- 5 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oliza- 5 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ nhôm/ nhôm x 10 viên

Thuốc Oliza- 10 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Oliza- 10 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oliza- 10 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 25 vỉ nhôm/ nhôm x 4 viên

Thuốc Tab. Luzalpine là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tab. Luzalpine là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tab. Luzalpine ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Melyrozip 5 Tablets là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Melyrozip 5 Tablets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Melyrozip 5 Tablets ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Olafast 5 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Olafast 5 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Olafast 5 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Tab. Luzalpine là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tab. Luzalpine là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tab. Luzalpine ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Solan-10 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Solan-10 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Solan-10 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Psycholanz-5 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Psycholanz-5 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Psycholanz-5 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10Viên

Thuốc Psycholanz-10 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Psycholanz-10 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Psycholanz-10 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10Viên

Thuốc Ozip-10 tablets là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ozip-10 tablets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ozip-10 tablets ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ xÐ x 10 Viên

Thuốc Ozapine 10 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ozapine 10 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ozapine 10 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp to x 3 Hộp nhá x 5 vỉ x 10Viên

Thuốc Opelan-10 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Opelan-10 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Opelan-10 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10Viên

Thuốc Oliza- 10 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Oliza- 10 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oliza- 10 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 25 vỉ nhôm/ nhôm x 4 viên

Thuốc Oleanzrapitab 5 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Oleanzrapitab 5 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oleanzrapitab 5 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ xÐ x 10 Viên

Thuốc Oleanzrapitab 10 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Oleanzrapitab 10 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oleanzrapitab 10 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ xÐ x 10 Viên

Thuốc Olanzapine Tablets 10mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Olanzapine Tablets 10mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Olanzapine Tablets 10mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Olanpin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Olanpin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Olanpin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 Viên

Thuốc Olafast 5 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Olafast 5 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Olafast 5 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên