Chủ Nhật, Tháng Mười 17, 2021
Trang chủ Tags Olanzapine 10mg

Tag: Olanzapine 10mg

Thuốc Sizoca-10 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Sizoca-10 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sizoca-10 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3vỉ x 10viên

Thuốc Kutab 10 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Kutab 10 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Kutab 10 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 7 vỉ x 7 viên

Thuốc Zanobapine là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Zanobapine là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zanobapine ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Psycholanz-10 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Psycholanz-10 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Psycholanz-10 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Psycholanz-10 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Psycholanz-10 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Psycholanz-10 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Psycholanz-10 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Psycholanz-10 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Psycholanz-10 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Kutab 10 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Kutab 10 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Kutab 10 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 7 vỉ x 7 viên

Thuốc Opelan-10 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Opelan-10 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Opelan-10 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10vỉ x 10viên

Thuốc Olmed 10mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Olmed 10mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Olmed 10mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 4 vỉ x 7 viên

Thuốc Sizoca-10 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Sizoca-10 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sizoca-10 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3vỉ x 10viên

Thuốc Psycholanz-10 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Psycholanz-10 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Psycholanz-10 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Psycholanz-10 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Psycholanz-10 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Psycholanz-10 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Psycholanz-10 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Psycholanz-10 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Psycholanz-10 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Olanzapin SPM 10 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Olanzapin SPM 10 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Olanzapin SPM 10 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên; hộp 6 vỉ x 10 viên; hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Olangim là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Olangim là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Olangim ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 5 vỉ x 10 viên nén bao phim

Thuốc Olangim là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Olangim là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Olangim ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 5 vỉ x 10 viên nén bao phim