Thứ Năm, Tháng Chín 23, 2021
Trang chủ Tags Ofloxacin

Tag: Ofloxacin

Thuốc Vofluxi Eye Drops là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Vofluxi Eye Drops là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vofluxi Eye Drops ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 10ml

Thuốc Ofialin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ofialin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ofialin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Flojocin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Flojocin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Flojocin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Philtelabit Eye drops là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Philtelabit Eye drops là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Philtelabit Eye drops ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Floxmed 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Floxmed 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Floxmed 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Oxafok là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Oxafok là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oxafok ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Quinovid Ophthalmic Ointment là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Quinovid Ophthalmic Ointment là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Quinovid Ophthalmic Ointment ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 tuýp 3,5g

Thuốc Eyflox ophthalmic Drops là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Eyflox ophthalmic Drops là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Eyflox ophthalmic Drops ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Ocineye là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ocineye là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ocineye ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Vofluxi Eye Drops là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Vofluxi Eye Drops là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vofluxi Eye Drops ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Korucin Tab. là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Korucin Tab. là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Korucin Tab. ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10vỉ x 10viên

Thuốc Hobacflox là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Hobacflox là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hobacflox ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Illcexime là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Illcexime là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Illcexime ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Tabide tablet 200mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Tabide tablet 200mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tabide tablet 200mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Oxciu là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Oxciu là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oxciu ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Remecilox 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Remecilox 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Remecilox 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Flojocin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Flojocin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Flojocin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Beefloxacin eye drop là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Beefloxacin eye drop là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Beefloxacin eye drop ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Ofloxacin Tablets 200mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Ofloxacin Tablets 200mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ofloxacin Tablets 200mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc axaflox là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc axaflox là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc axaflox ở đâu, giá bao nhiêu tiền chai 100ml

Thuốc Onszel là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Onszel là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Onszel ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Of-200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Of-200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Of-200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Tenopaze là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tenopaze là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tenopaze ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Optoflox Plus là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Optoflox Plus là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Optoflox Plus ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Ofialin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ofialin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ofialin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Menazin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Menazin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Menazin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Oxciu là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Oxciu là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oxciu ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Oflocet là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Oflocet là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oflocet ở đâu, giá bao nhiêu tiền Dung dịch nhỏ tai, H/20 liều

Thuốc Vofluxi Eye Drops là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Vofluxi Eye Drops là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vofluxi Eye Drops ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 10ml

Thuốc Oflazex là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Oflazex là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oflazex ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Vofluxi Eye Drops là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Vofluxi Eye Drops là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vofluxi Eye Drops ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Oflacin eye drops là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Oflacin eye drops là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oflacin eye drops ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Eyflox ophthalmic Drops là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Eyflox ophthalmic Drops là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Eyflox ophthalmic Drops ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Octavic là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Octavic là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Octavic ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 15 ml thuốc nhỏ mắt

Thuốc Axon-O là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Axon-O là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Axon-O ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Gifloxin Eye/Ear Drops là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Gifloxin Eye/Ear Drops là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gifloxin Eye/Ear Drops ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ x 5ml

Thuốc Flojocin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Flojocin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Flojocin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Loxnida là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Loxnida là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Loxnida ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Medliflox 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Medliflox 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Medliflox 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Ofloxacin Tablets 200mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Ofloxacin Tablets 200mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ofloxacin Tablets 200mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên