Thứ Ba, Tháng Chín 21, 2021
Trang chủ Tags Ofloxacin 200mg

Tag: Ofloxacin 200mg

Thuốc Amloxcin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Amloxcin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Amloxcin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Floxcin-200 Tablets là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Floxcin-200 Tablets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Floxcin-200 Tablets ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Philtelabit Tab là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Philtelabit Tab là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Philtelabit Tab ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Goldoflo là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Goldoflo là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Goldoflo ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 túi 40ml

Thuốc Oflocare-200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Oflocare-200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oflocare-200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Zevid-200 Tablets là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Zevid-200 Tablets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zevid-200 Tablets ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Floxcin-200 Tablets là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Floxcin-200 Tablets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Floxcin-200 Tablets ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Amloxcin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Amloxcin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Amloxcin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Kaloxacin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Kaloxacin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Kaloxacin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài bao phim

Thuốc Oxafar là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Oxafar là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oxafar ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Ofloxacin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ofloxacin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ofloxacin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên; hộp 1 chai 200 viên; hộp 1 chai 500 viên

Thuốc Dolocep 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Dolocep 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Dolocep 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ, 10 vỉ (nhôm-PVC) x 10 viên; hộp 5 vỉ (nhôm-nhôm) x 10 viên

Thuốc Oflo – Boston là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Oflo - Boston là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oflo - Boston ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Oflo – Boston là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Oflo - Boston là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oflo - Boston ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Ofloxacin 200mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ofloxacin 200mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ofloxacin 200mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên; hộp 1 chai 100 viên

Thuốc Shinpoong Fugacin (SXNQ: Shin Poong Pharm. CO là gì? Tác...

0
Thuốc Shinpoong Fugacin (SXNQ: Shin Poong Pharm. CO là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Shinpoong Fugacin (SXNQ: Shin Poong Pharm. CO ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Ofloxacin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ofloxacin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ofloxacin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 50 vỉ x 10 viên bao phim

Thuốc Victocep là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Victocep là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Victocep ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên, chai 100 viên bao phim

Thuốc Ofloxacin 200 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Ofloxacin 200 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ofloxacin 200 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 2 vỉ x 10 viên, chai 100 viên

Thuốc Ofloxacin 200mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ofloxacin 200mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ofloxacin 200mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 1 chai x 100 viên bao phim

Thuốc Usaroflox 200mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Usaroflox 200mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Usaroflox 200mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Thekyflox là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Thekyflox là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Thekyflox ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Oxafar là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Oxafar là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oxafar ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên bao phim

Thuốc Ofloxacin 200mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ofloxacin 200mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ofloxacin 200mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 1 chai x 100 viên bao phim

Thuốc Ofloxacin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ofloxacin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ofloxacin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên bao phim

Thuốc Fudoflox là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Fudoflox là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fudoflox ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 3 vỉ, 6vỉ, 10 vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 10 viên, chai 100 viên, 250 viên, 500 viên bao phim

Thuốc Oflid là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Oflid là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oflid ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ , 10 vỉ x 10 viên nén bao phim

Thuốc Ofloxacin 200mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ofloxacin 200mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ofloxacin 200mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 2 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nén bao phim

Thuốc Oflotab là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Oflotab là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oflotab ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên bao phim, hộp 10 vỉ x 10 viên bao phim

Thuốc Ofloxacin 200mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ofloxacin 200mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ofloxacin 200mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên bao phim

Thuốc Ofloxacin 200mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ofloxacin 200mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ofloxacin 200mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên bao phim

Thuốc Ofloxacin 200mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ofloxacin 200mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ofloxacin 200mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 2 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nén bao phim

Thuốc Vacoflox là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Vacoflox là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vacoflox ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên, chai 50 viên, 100 viên nén bao phim

Thuốc OflloDHG là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc OflloDHG là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc OflloDHG ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên nén dài bao phim

Thuốc Vacoflox là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Vacoflox là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vacoflox ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên, chai 50 viên, 100 viên nén bao phim

Thuốc Ofloxacin 200mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ofloxacin 200mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ofloxacin 200mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 2 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nén bao phim

Thuốc Forrocine 200mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Forrocine 200mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Forrocine 200mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài bao phim

Thuốc Ofxaquin 200mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ofxaquin 200mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ofxaquin 200mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Fudoflox là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Fudoflox là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fudoflox ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

OFLOXACIN 200MG

0
Thuốc OFLOXACIN 200MG là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc OFLOXACIN 200MG ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 viên