Thứ Hai, Tháng Chín 28, 2020
Trang chủ Tags Mộc hương

Tag: Mộc hương

Thuốc Gui Pi Wan là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Gui Pi Wan là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gui Pi Wan ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai nhựa 200 viên

Thuốc Cốm Vị Thái là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Cốm Vị Thái là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cốm Vị Thái ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 6 gói 20g

Thuốc Cốm Lạc Mạch là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Cốm Lạc Mạch là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cốm Lạc Mạch ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 15 gói 3g

Thuốc Bổ tỳ Bảo Phương là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Bổ tỳ Bảo Phương là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bổ tỳ Bảo Phương ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 90ml cao lỏng

Thuốc Dưỡng vị tán xuân quang là gì? Tác dụng, liều...

0
Thuốc Dưỡng vị tán xuân quang là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Dưỡng vị tán xuân quang ở đâu, giá bao nhiêu tiền gói 2,5g thuốc bột

Thuốc Vimatine là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Vimatine là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vimatine ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 5 vỉ x 12 viên

Thuốc Bổ tỳ Bảo Phương là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Bổ tỳ Bảo Phương là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bổ tỳ Bảo Phương ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 60ml thuốc nước

Thuốc Hopizie là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Hopizie là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hopizie ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên; hộp 1lọ 50 viên nén

Thuốc Đại tràng hoàn là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Đại tràng hoàn là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Đại tràng hoàn ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 gói x 4g hoàn cứng

Thuốc Baby PV là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Baby PV là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Baby PV ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 1 lọ 100 ml cao lỏng

Thuốc Da dày – tá tràng PV là gì? Tác dụng,...

0
Thuốc Da dày - tá tràng PV là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Da dày - tá tràng PV ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 1 lọ 60 viên bao đường

Thuốc Renozax là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Renozax là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Renozax ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên nang cứng

Thuốc Kim tiền thảo bài thạch là gì? Tác dụng, liều...

0
Thuốc Kim tiền thảo bài thạch là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Kim tiền thảo bài thạch ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 1lọ x 50viên, hộp 1lọ x 100viên nén bao phim

Thuốc Berberin EX là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Berberin EX là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Berberin EX ở đâu, giá bao nhiêu tiền lọ nhựa 100 viên, 200 viên, 250 viên, 500 viên nén

Thuốc Đại tràng hoàn K/H là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Đại tràng hoàn K/H là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Đại tràng hoàn K/H ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 gói x 4g hoàn cứng

Thuốc Fitôbaby là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Fitôbaby là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fitôbaby ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai thuỷ tinh 80ml, chai nhựa 200ml

Thuốc Fitôbaby là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Fitôbaby là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fitôbaby ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai thuỷ tinh 80ml, chai nhựa 200ml

Thuốc Điều nguyên hồng nữ là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Điều nguyên hồng nữ là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Điều nguyên hồng nữ ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên, hộp 5 vỉ x 10 viên nang

Thuốc Đại tràng hoàn A.C.P. là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Đại tràng hoàn A.C.P. là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Đại tràng hoàn A.C.P. ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 gói x4g viên hoàn cứng

Thuốc Quy tỳ là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Quy tỳ là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Quy tỳ ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 40 viên, Hộp 100 viên

Thuốc Hương sa lục quân là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Hương sa lục quân là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hương sa lục quân ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 40 viên, Hộp 100 viên

Thuốc Fitôcolis- f là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Fitôcolis- f là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fitôcolis- f ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 40 viên, Hộp 100 viên

Thuốc Đại tràng – f là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Đại tràng - f là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Đại tràng - f ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 40 viên, Hộp 20 viên, Hộp 100 viên

Thuốc Quy tỳ an thần hoàn P/H là gì? Tác dụng,...

0
Thuốc Quy tỳ an thần hoàn P/H là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Quy tỳ an thần hoàn P/H ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ x 240 viên hoàn cứng

Thuốc Hương Sa P/H là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Hương Sa P/H là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hương Sa P/H ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ x 230 viên hoàn cứng

Thuốc Bermoric là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Bermoric là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bermoric ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nang. Lọ nhựa 200 viên nang

Thuốc Cao phong thấp là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Cao phong thấp là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cao phong thấp ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai thuỷ tinh 80ml, chai nhựa 200ml, cao lỏng

Thuốc Cao phong thấp là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Cao phong thấp là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cao phong thấp ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai thuỷ tinh 80ml, chai nhựa 200ml, cao lỏng

Thuốc Chính khí hoàn-KG là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Chính khí hoàn-KG là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Chính khí hoàn-KG ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 túi x 4g viên hoàn cứng

Thuốc Đại tràng hoàn P/H là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Đại tràng hoàn P/H là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Đại tràng hoàn P/H ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ x 240 viên hoàn cứng

Thuốc Bài thạch là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Bài thạch là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bài thạch ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ x 45 viên bao phim

Thuốc Bài thạch là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Bài thạch là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bài thạch ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ x 45 viên bao phim

Thuốc Bermoric là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Bermoric là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bermoric ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nang. Lọ nhựa 200 viên nang

Thuốc Berberin EX là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Berberin EX là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Berberin EX ở đâu, giá bao nhiêu tiền lọ nhựa 100 viên, 200 viên, 250 viên, 500 viên nén

Thuốc Bài thạch là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Bài thạch là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bài thạch ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ x 45 viên bao phim

Thuốc Bài thạch là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Bài thạch là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bài thạch ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ x 45 viên bao phim

Thuốc Đại tràng hoàn P/H là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Đại tràng hoàn P/H là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Đại tràng hoàn P/H ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ x 240 viên hoàn cứng

Thuốc Berberin EX là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Berberin EX là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Berberin EX ở đâu, giá bao nhiêu tiền lọ nhựa 100 viên, 200 viên, 250 viên, 500 viên nén

Thuốc Viêm đại tràng là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Viêm đại tràng là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Viêm đại tràng ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 40ml

Thuốc Thanh can hoàn là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Thanh can hoàn là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Thanh can hoàn ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 20g (tương đương 200 viên hoàn cứng)