Thứ Năm, Tháng Mười 1, 2020
Trang chủ Tags Levosulpiride

Tag: Levosulpiride

Dược chất Levosulpiride – Thuốc đường tiêu hóa | Thông tin...

0
Levosulpiride là gì? Thông tin về chỉ định, chống chỉ định, tác dụng, liều dùng và lưu ý khi sử dụng dược chất Levosulpiride. Bài viết dưới đây của Medy.vn sẽ cung cấp các thông tin hữu ích để tra cứu về dược chất Levosulpiride

Thuốc Beelevotal là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Beelevotal là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Beelevotal ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Doniwell là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Doniwell là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Doniwell ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Levopraid 50 Tablets là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Levopraid 50 Tablets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Levopraid 50 Tablets ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Levopraid Tablets là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Levopraid Tablets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Levopraid Tablets ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Kestolac là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Kestolac là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Kestolac ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 5 vỉ x 10 viên

Thuốc Mipisul là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Mipisul là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Mipisul ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Mipisul là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Mipisul là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Mipisul ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Myunginlevodin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Myunginlevodin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Myunginlevodin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Kestolac là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Kestolac là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Kestolac ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 5 vỉ x 10 viên

Thuốc Prisul Tablets là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Prisul Tablets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Prisul Tablets ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 Viên

Thuốc Plotex là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Plotex là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Plotex ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10Viên

Thuốc Opirid Tablet là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Opirid Tablet là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Opirid Tablet ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Myunginlevodin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Myunginlevodin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Myunginlevodin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 Viên

Thuốc Myunginlevodin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Myunginlevodin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Myunginlevodin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Myunginlevodin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Myunginlevodin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Myunginlevodin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Kestolac là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Kestolac là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Kestolac ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 5 vỉ x 10 viên

Thuốc Beesmatin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Beesmatin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Beesmatin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 Viên

Thuốc Beesmatin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Beesmatin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Beesmatin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Beelevotal là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Beelevotal là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Beelevotal ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên