Thứ Ba, Tháng Chín 22, 2020
Trang chủ Tags Levofloxacin

Tag: Levofloxacin

Thuốc Levoeye Eye drops là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Levoeye Eye drops là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Levoeye Eye drops ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ x 5ml

Thuốc Levoday 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Levoday 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Levoday 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 12 vỉ x 5 viên

Thuốc Levoday 250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Levoday 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Levoday 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 2 vỉ x 5 viên

Thuốc RTflox Tablet 500 mg là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc RTflox Tablet 500 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc RTflox Tablet 500 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Levoflex là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Levoflex là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Levoflex ở đâu, giá bao nhiêu tiền Lọ 100ml

Thuốc RTflox Tablet 500 mg là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc RTflox Tablet 500 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc RTflox Tablet 500 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc RTflox Tablet 500 mg là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc RTflox Tablet 500 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc RTflox Tablet 500 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Lenmital tab. là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Lenmital tab. là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lenmital tab. ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 viên

Thuốc Getzlox 250mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Getzlox 250mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Getzlox 250mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Getzlox 500mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Getzlox 500mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Getzlox 500mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Davore-500 Tablets là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Davore-500 Tablets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Davore-500 Tablets ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ nhôm/ nhôm x 10 viên

Thuốc Levoflex là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Levoflex là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Levoflex ở đâu, giá bao nhiêu tiền Lọ 100ml

Thuốc Cravit là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cravit là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cravit ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Levoday 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Levoday 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Levoday 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 12 vỉ x 5 viên

Thuốc Cravit I.V. là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cravit I.V. là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cravit I.V. ở đâu, giá bao nhiêu tiền Lọ 150ml

Thuốc Rotifom là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Rotifom là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Rotifom ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Levoflex là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Levoflex là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Levoflex ở đâu, giá bao nhiêu tiền Lọ 100ml

Thuốc Levofloxacino G.E.S. 5mg/ml là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Levofloxacino G.E.S. 5mg/ml là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Levofloxacino G.E.S. 5mg/ml ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 20 túi PVC 100ml

Thuốc Levofloxacino G.E.S. 5mg/ml là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Levofloxacino G.E.S. 5mg/ml là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Levofloxacino G.E.S. 5mg/ml ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 20 túi PVC 100ml

Thuốc Getzlox 500mg/ 100ml Intravenous Infusion là gì? Tác dụng, liều...

0
Thuốc Getzlox 500mg/ 100ml Intravenous Infusion là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Getzlox 500mg/ 100ml Intravenous Infusion ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 150ml

Thuốc Eylevox ophthalmic drops là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Eylevox ophthalmic drops là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Eylevox ophthalmic drops ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Terlev-500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Terlev-500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Terlev-500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 20 hộp nhỏ x 1 vỉ x 5 viên

Thuốc Levofloxacino G.E.S. 5mg/ml là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Levofloxacino G.E.S. 5mg/ml là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Levofloxacino G.E.S. 5mg/ml ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 20 túi PVC 100ml

Thuốc Levoflomarksans là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Levoflomarksans là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Levoflomarksans ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc RTflox Tablet 250 mg là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc RTflox Tablet 250 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc RTflox Tablet 250 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Lectacin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Lectacin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lectacin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Cravit I.V. là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cravit I.V. là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cravit I.V. ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 150ml

Thuốc Cravit I.V. là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cravit I.V. là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cravit I.V. ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 100ml

Thuốc Cravit Tab 500 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Cravit Tab 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cravit Tab 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 5 viên

Thuốc Lecinflox OPH là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Lecinflox OPH là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lecinflox OPH ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ x 5ml

Thuốc Getzlox 500mg/ 100ml Intravenous Infusion là gì? Tác dụng, liều...

0
Thuốc Getzlox 500mg/ 100ml Intravenous Infusion là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Getzlox 500mg/ 100ml Intravenous Infusion ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 100ml

Thuốc Sanuflox là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Sanuflox là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sanuflox ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Rotifom là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Rotifom là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Rotifom ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Levofloxacin tablets 500mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Levofloxacin tablets 500mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Levofloxacin tablets 500mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 5 viên

Thuốc Levobact 0,5% eye drops là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Levobact 0,5% eye drops là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Levobact 0,5% eye drops ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ x 5ml

Thuốc Levobac là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Levobac là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Levobac ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 túi 100ml

Thuốc Getzlox 750mg Tablets là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Getzlox 750mg Tablets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Getzlox 750mg Tablets ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ nhôm/ nhôm x 5 viên

Thuốc Glitacin 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Glitacin 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Glitacin 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Levocil IV là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Levocil IV là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Levocil IV ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 50ml

Thuốc Vofloxin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Vofloxin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vofloxin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 100ml