Thứ Năm, Tháng Chín 24, 2020
Trang chủ Tags Levofloxacin hemihydrate

Tag: Levofloxacin hemihydrate

Thuốc Lan-Lan là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Lan-Lan là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lan-Lan ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Teravox-250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Teravox-250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Teravox-250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 20 hộp nhỏ x 1 vỉ x 5 viên

Thuốc Tigeron Tablets 750mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Tigeron Tablets 750mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tigeron Tablets 750mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 5 viên

Thuốc Teravox-500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Teravox-500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Teravox-500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 20 hộp nhỏ x 1 vỉ x 5 viên

Thuốc Protoriff 500mg Tablet là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Protoriff 500mg Tablet là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Protoriff 500mg Tablet ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Leeflox 0,5% là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Leeflox 0,5% là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Leeflox 0,5% ở đâu, giá bao nhiêu tiền Lọ nhựa 5ml

Thuốc Phileo Tab là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Phileo Tab là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Phileo Tab ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Tigeron Tablets 500mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Tigeron Tablets 500mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tigeron Tablets 500mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 5 viên

Thuốc Qunflox-500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Qunflox-500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Qunflox-500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 viên

Thuốc Tigeron Tablets 500mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Tigeron Tablets 500mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tigeron Tablets 500mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 5 viên

Thuốc Quinotab 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Quinotab 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Quinotab 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp đựng 20 hộp nhỏ x 1 vỉ 5 viên

Thuốc Sinlevo 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Sinlevo 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sinlevo 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 5 viên

Thuốc Tigeron Tablets 750mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Tigeron Tablets 750mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tigeron Tablets 750mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 5 viên

Thuốc Lefloxa 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Lefloxa 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lefloxa 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ X 5 viên

Thuốc Lefloinfusion là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Lefloinfusion là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lefloinfusion ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 150ml

Thuốc Tavanic là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tavanic là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tavanic ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 50ml

Thuốc Novocress là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Novocress là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Novocress ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ xé x 10 viên

Thuốc Tavanic là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tavanic là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tavanic ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 100ml

Thuốc Floxadexm là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Floxadexm là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Floxadexm ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Sharolev là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Sharolev là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sharolev ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Bisnang là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Bisnang là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bisnang ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Leeflox 0,5% là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Leeflox 0,5% là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Leeflox 0,5% ở đâu, giá bao nhiêu tiền Lọ nhựa 5ml

Thuốc Philevomels eye drops là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Philevomels eye drops là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Philevomels eye drops ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Tigeron Tablets 500mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Tigeron Tablets 500mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tigeron Tablets 500mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 5 viên

Thuốc Levof 750 Tablets là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Levof 750 Tablets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Levof 750 Tablets ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Philenasin Tab. là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Philenasin Tab. là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Philenasin Tab. ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ hoặc 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Levotop-500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Levotop-500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Levotop-500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Olecin-500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Olecin-500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Olecin-500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Philevomels eye drops là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Philevomels eye drops là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Philevomels eye drops ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Bisnang là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Bisnang là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bisnang ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Bisnang là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Bisnang là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bisnang ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Miracin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Miracin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Miracin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Siratam là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Siratam là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Siratam ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 100ml

Thuốc Grepiflox là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Grepiflox là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Grepiflox ở đâu, giá bao nhiêu tiền Túi PVC 500mg/100ml

Thuốc Qunflox-500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Qunflox-500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Qunflox-500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 viên

Thuốc Levof 750 Tablets là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Levof 750 Tablets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Levof 750 Tablets ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Lobitzo là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Lobitzo là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lobitzo ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai hoặc 10 chai (chai 50ml hoặc 100ml)

Thuốc Philenasin Tab. là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Philenasin Tab. là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Philenasin Tab. ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ hoặc 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Magna viên nén 3mg là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Magna viên nén 3mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Magna viên nén 3mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ hoặc 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Zilevo 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Zilevo 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zilevo 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 5 viên