Chủ Nhật, Tháng Chín 27, 2020
Trang chủ Tags Levofloxacin (dưới dạng Levofloxacin hemihydrat) 500mg

Tag: Levofloxacin (dưới dạng Levofloxacin hemihydrat) 500mg

Thuốc Levocide 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Levocide 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Levocide 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Alembic Lamiwin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Alembic Lamiwin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Alembic Lamiwin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 100ml

Thuốc Adolox là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Adolox là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Adolox ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Tamiram là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tamiram là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tamiram ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Nexquin 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Nexquin 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Nexquin 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Levocide 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Levocide 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Levocide 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Qure 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Qure 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Qure 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Nirdicin 500mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Nirdicin 500mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Nirdicin 500mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Cravit Tab 500 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Cravit Tab 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cravit Tab 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 5 viên

Thuốc Levojack là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Levojack là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Levojack ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Mincom 500 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Mincom 500 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Mincom 500 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Levojack là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Levojack là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Levojack ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Levocide 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Levocide 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Levocide 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Lefxacin tablet là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Lefxacin tablet là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lefxacin tablet ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Volfacine là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Volfacine là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Volfacine ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 5 viên

Thuốc Fogum là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Fogum là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fogum ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Nirdicin 500mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Nirdicin 500mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Nirdicin 500mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Alembic Lamiwin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Alembic Lamiwin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Alembic Lamiwin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 100ml

Thuốc Livran-500 Tablets là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Livran-500 Tablets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Livran-500 Tablets ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp lớn chứa 10 hộp nhỏ gồm 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Livran-500 Tablets là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Livran-500 Tablets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Livran-500 Tablets ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp lớn chứa 10 hộp nhỏ gồm 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Fogum là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Fogum là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fogum ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Lodnets 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Lodnets 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lodnets 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên; hộp 5 vỉ x 4 viên

Thuốc Opelevox 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Opelevox 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Opelevox 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 7 viên

Thuốc Villex-500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Villex-500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Villex-500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Aulox là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Aulox là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Aulox ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 02 vỉ x 05 viên

Thuốc Davimed là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Davimed là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Davimed ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ, 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Bifucil là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Bifucil là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bifucil ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên; hộp 5 vỉ x 10 viên

Thuốc Levotanic 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Levotanic 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Levotanic 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Levotanic 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Levotanic 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Levotanic 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 5 viên

Thuốc Levotanic 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Levotanic 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Levotanic 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 5 viên

Thuốc galoxcin 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc galoxcin 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc galoxcin 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc galoxcin 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc galoxcin 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc galoxcin 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc galoxcin 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc galoxcin 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc galoxcin 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Loviza 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Loviza 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Loviza 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Vacoflox L là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Vacoflox L là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vacoflox L ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 5 vỉ x 10 viên, hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 5 vỉ x 7 viên, chai 30 viên, 50 viên

Thuốc Vacoflox L là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Vacoflox L là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vacoflox L ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 5 vỉ x 10 viên, hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 5 vỉ x 7 viên, chai 30 viên, 50 viên

Thuốc Loviza 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Loviza 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Loviza 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên