Chủ Nhật, Tháng Chín 27, 2020
Trang chủ Tags Levocetirizine dihydrochloride

Tag: Levocetirizine dihydrochloride

Thuốc Melyfitin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Melyfitin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Melyfitin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Fitin 5 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Fitin 5 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fitin 5 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Axcel Cetirizine Syrup là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Axcel Cetirizine Syrup là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Axcel Cetirizine Syrup ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 60ml

Thuốc Panlevo là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Panlevo là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Panlevo ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Panlevo là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Panlevo là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Panlevo ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Xyzal là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Xyzal là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Xyzal ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Panlevo là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Panlevo là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Panlevo ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Fitin 5 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Fitin 5 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fitin 5 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Flamoset là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Flamoset là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Flamoset ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Axcel Cetirizine Syrup là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Axcel Cetirizine Syrup là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Axcel Cetirizine Syrup ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 60ml

Thuốc Aleset Tablet 5mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Aleset Tablet 5mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Aleset Tablet 5mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10vỉ x 10viên

Thuốc Melyfitin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Melyfitin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Melyfitin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Elriz Tablets là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Elriz Tablets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Elriz Tablets ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 9 vỉ x 10 viên

Thuốc Cetlevo 5 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cetlevo 5 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cetlevo 5 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên, Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Halez Tablets là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Halez Tablets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Halez Tablets ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Pralevo là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Pralevo là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pralevo ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 Viên

Thuốc Levofil là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Levofil là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Levofil ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Levityl là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Levityl là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Levityl ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Fitin 5 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Fitin 5 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fitin 5 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Elriz Tablets là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Elriz Tablets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Elriz Tablets ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 9 vỉ x 10 viên

Thuốc Cetlevo 5 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cetlevo 5 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cetlevo 5 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên, Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Bepoz-5 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Bepoz-5 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bepoz-5 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên