Thứ Bảy, Tháng Chín 19, 2020
Trang chủ Tags Levocetirizin dihydroclorid 5mg

Tag: Levocetirizin dihydroclorid 5mg

Thuốc Levocozate F.C. Tablets 5mg là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Levocozate F.C. Tablets 5mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Levocozate F.C. Tablets 5mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Seasonix tablet là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Seasonix tablet là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Seasonix tablet ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Elriz là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Elriz là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Elriz ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Lazine là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Lazine là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lazine ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc LIV-Z Tablets là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc LIV-Z Tablets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc LIV-Z Tablets ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Elriz là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Elriz là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Elriz ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc LIV-Z Tablets là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc LIV-Z Tablets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc LIV-Z Tablets ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Acritel là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Acritel là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Acritel ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên bao phim

Thuốc PymeCEZITEC là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc PymeCEZITEC là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc PymeCEZITEC ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên nén bao phim

Thuốc Ripratine 5 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ripratine 5 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ripratine 5 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Evyx-5 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Evyx-5 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Evyx-5 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên; hộp 6 vỉ x 10 viên

Thuốc Stadeltine là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Stadeltine là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Stadeltine ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên, hộp 5 vỉ x 10 viên, hộp 1 chai 100 viên

Thuốc Clanzen là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Clanzen là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Clanzen ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim

Thuốc Levocetirizin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Levocetirizin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Levocetirizin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Levocetirizin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Levocetirizin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Levocetirizin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Levnew là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Levnew là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Levnew ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ, 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Lcz 5 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Lcz 5 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lcz 5 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên nén, Hộp 2 vỉ x 10 viên nén, Hộp 5 vỉ x 10 viên nén

Thuốc Evyx-5 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Evyx-5 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Evyx-5 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 6 vỉ x 10 viên bao phim

Thuốc Vezyx là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Vezyx là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vezyx ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 14 viên nén bao phim

Thuốc Vezyx là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Vezyx là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vezyx ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 14 viên nén bao phim

Thuốc Stadeltine là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Stadeltine là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Stadeltine ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên, hộp 5 vỉ x 10 viên, hộp 1 chai 100 viên nén dài bao phim

Thuốc Clanzen là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Clanzen là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Clanzen ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 viên nén bao phim