Thứ Bảy, Tháng Chín 19, 2020
Trang chủ Tags Lansoprazole

Tag: Lansoprazole

Dược chất Lansoprazole – Thuốc đường tiêu hóa | Thông tin...

0
Lansoprazole là gì? Thông tin về chỉ định, chống chỉ định, tác dụng, liều dùng và lưu ý khi sử dụng dược chất Lansoprazole. Bài viết dưới đây của Medy.vn sẽ cung cấp các thông tin hữu ích để tra cứu về dược chất Lansoprazole

Thuốc Lanzee-DM là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Lanzee-DM là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lanzee-DM ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 15 viên

Thuốc Kitpylo-C là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Kitpylo-C là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Kitpylo-C ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 7 Kit gồm 2 viên nén Tinidazole; 2 viên nén Clarithromycin; 2 viên nang Lansoprazole

Thuốc Lezovar là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Lezovar là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lezovar ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Gdu-L Kit là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Gdu-L Kit là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gdu-L Kit ở đâu, giá bao nhiêu tiền Mỗi hộp chứa 7 hộp nhỏ, mỗi hộp nhỏ chứa 1 vỉ, mỗi vỉ chứa: 2 viên nang Lansoprazole, 2 viên nén Tinidazole …

Thuốc Lanlife – 30 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Lanlife - 30 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lanlife - 30 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Samprazole là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Samprazole là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Samprazole ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Salproz là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Salproz là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Salproz ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 6 vỉ x 5 viên

Thuốc Mirazole là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Mirazole là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Mirazole ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Lanzee-30 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Lanzee-30 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lanzee-30 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 15 viên, Hộp chứa 10 hộp nhỏ có 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Lansolek 30 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Lansolek 30 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lansolek 30 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hép 10 vØ x 10 viªn

Thuốc Synpraz 30 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Synpraz 30 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Synpraz 30 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Synpraz 30 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Synpraz 30 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Synpraz 30 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Salproz là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Salproz là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Salproz ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 6 vỉ x 5 Viên

Thuốc Propilan 30 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Propilan 30 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Propilan 30 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 Viên

Thuốc Nuxocid là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Nuxocid là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Nuxocid ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 Viên

Thuốc Nuxocid là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Nuxocid là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Nuxocid ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 Viên

Thuốc Nefian là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Nefian là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Nefian ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 Viên

Thuốc Nefian là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Nefian là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Nefian ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 Viên

Thuốc Nefian là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Nefian là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Nefian ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 Viên

Thuốc Mirazole là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Mirazole là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Mirazole ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Medamarin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Medamarin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Medamarin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Lasoprol 30 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Lasoprol 30 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lasoprol 30 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 7 Viên

Thuốc Lasoprol 30 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Lasoprol 30 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lasoprol 30 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 7 viên

Thuốc Lanzmarksans là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Lanzmarksans là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lanzmarksans ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Lanzee-30 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Lanzee-30 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lanzee-30 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 15 viên, Hộp chứa 10 hộp nhỏ có 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Lantrizon là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Lantrizon là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lantrizon ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ xÐ x 10 Viên

Thuốc Lanspro-30 capsules là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Lanspro-30 capsules là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lanspro-30 capsules ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Lansoprazole là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Lansoprazole là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lansoprazole ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 Viên

Thuốc Lansoprazole là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Lansoprazole là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lansoprazole ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 Viên

Thuốc Lansoprazole là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Lansoprazole là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lansoprazole ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 Viên

Thuốc Lansoprazole là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Lansoprazole là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lansoprazole ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Lansec 30 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Lansec 30 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lansec 30 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 14 viên

Thuốc Lans OD là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Lans OD là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lans OD ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 Viên

Thuốc Lanlife – 30 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Lanlife - 30 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lanlife - 30 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 Viên

Thuốc Lanlife – 30 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Lanlife - 30 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lanlife - 30 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 Viên

Thuốc Lamozile-30 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Lamozile-30 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lamozile-30 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Hyperital là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Hyperital là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hyperital ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 Viên

Thuốc Holdacid 30 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Holdacid 30 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Holdacid 30 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Fopraz là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Fopraz là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fopraz ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 4 Viên