Thứ Năm, Tháng Mười 1, 2020
Trang chủ Tags Lansoprazole (30mg); Tinidazol (500mg); Clarithromycin (250mg)

Tag: Lansoprazole (30mg); Tinidazol (500mg); Clarithromycin (250mg)

Thuốc Laploy Kit là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Laploy Kit là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Laploy Kit ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp to có 7 hộp nhỏ, hộp nhỏ/1vỉ, mỗi vỉ 2 viên Lansoprazole, 2viên Tinidazol, 2viên Clarithromycin

Thuốc Peptica-L Kit là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Peptica-L Kit là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Peptica-L Kit ở đâu, giá bao nhiêu tiền 1 Kit gồm 2 viên nén Tinidazole; 2 viên nén Clarithromycin; 2 viên nang Lansoprazole

Thuốc Gdu-L Kit là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Gdu-L Kit là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gdu-L Kit ở đâu, giá bao nhiêu tiền 1 Kit gồm 2 viên nén Tinidazole; 2 viên nén Clarithromycin; 2 viên nang Lansoprazole

Thuốc Pylomed là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Pylomed là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pylomed ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 7 Kit gồm 2 viên nén bao phim Tinidazole; 2 viên nén bao phim Clarithromycin; 2 viên nang Lansop

Thuốc Zarnizo-K là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Zarnizo-K là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zarnizo-K ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 7 Kit gồm 2 viên nén Tinidazole; 2 viên nén Clarithromycin; 2 viên nang Lansoprazole

Thuốc Laploy Kit là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Laploy Kit là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Laploy Kit ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp to có 7hộp nhỏ, hộp nhỏ/1vỉ, mỗi vỉ 2 viên Lansoprazole, 2viên Tinidazol, 2viên Clarithromycin

Thuốc XLH-Kit là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc XLH-Kit là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc XLH-Kit ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 7 vỉ x 2 Viên nang -lansoprazole, 2 Viên nén-Tinidazole, 2 Viên nén -Clarithromycin

Thuốc Sevencom là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Sevencom là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sevencom ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp to gåm 7 Hộp nhá x 1 vỉ x 6 Viên

Thuốc Pylomed là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Pylomed là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pylomed ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 7 Kit gồm 2 viên nén bao phim Tinidazole; 2 viên nén bao phim Clarithromycin; 2 viên nang Lansop

Thuốc Peptica-L Kit là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Peptica-L Kit là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Peptica-L Kit ở đâu, giá bao nhiêu tiền 1 Kit gåm 2 Viên nén Tinidazole; 2 Viên nén Clarithromycin; 2 Viên nang Lansoprazole

Thuốc Milanmac-kit là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Milanmac-kit là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Milanmac-kit ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp lín x7Hộp nhá x 1 vỉ 6 Viên (mçi lo¹i 2 Viên)

Thuốc Micropyl Kit là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Micropyl Kit là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Micropyl Kit ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 7 Hộp nhá, Hộp nhá chøa 1 vỉ x 2 Viên nang Lansoprazole, 2 Viên nén Tinidazole vµ 2 Viên nén Clarithromycin

Thuốc LCT-Kit là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc LCT-Kit là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc LCT-Kit ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ (2 Viên nang Lansoprazol; 2 Viên nén Tinidazole; 2 Viên nén Clarithromycin)

Thuốc Inde-Kit là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Inde-Kit là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Inde-Kit ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 7 vỉ 2 Viên nang -lansoprazole, 2 Viên nén-Tinidazole, 2 Viên nén -Clarithromycin

Thuốc Gastrokit là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Gastrokit là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gastrokit ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ (2 Viên nang Lansoprazol; 2 Viên nén Tinidazole; 2 Viên nén Clarithromycin)

Thuốc Eropylkit là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Eropylkit là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Eropylkit ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp ®ùng 7 Hộp nhá x 1 vỉ x (2 Viên pantoprazol + 2 Viên Tinidazole + 2 Viên Clarithromycin)

Thuốc Eropylkit là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Eropylkit là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Eropylkit ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp ®ùng 7 Hộp nhá x 1 vỉ x (2 Viên pantoprazol + 2 Viên Tinidazole + 2 Viên Clarithromycin)

Thuốc Eropylkit là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Eropylkit là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Eropylkit ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp đựng 7 hộp nhỏ x 1 vỉ x (2 viên pantoprazol + 2 viên Tinidazole + 2 viên Clarithromycin)

Thuốc Borini-K là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Borini-K là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Borini-K ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp ®ùng 7 Hộp nhá x 1 vỉ chøa 2 Viên nang Lansoprazole; 2 Viên nén Tinidazol; 2 Viên nén Clarithromycin

Thuốc Borini-K là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Borini-K là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Borini-K ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp ®ùng 7 Hộp nhá x 1 vỉ chøa 2 Viên nang Lansoprazole; 2 Viên nén Tinidazol; 2 Viên nén Clarithromycin

Thuốc Banupyl – Kit là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Banupyl - Kit là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Banupyl - Kit ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 7 vỉ x 6 Viên

Thuốc Banupyl – Kit là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Banupyl - Kit là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Banupyl - Kit ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 7 Hộp nhá; Hộp nhá 1 vỉ x 2 Viên nang lansoprazole, 2 Viên Tinidazole vµ 2 Viên Clarithromycin

Thuốc Andopyl Kit là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Andopyl Kit là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Andopyl Kit ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp ®ùng 7 Hộp nhá x 1 vỉ chøa 2 Viên nang Lansoprazole; 2 Viên nén Tinidazol; 2 Viên nén Clarithromycin