Thứ Hai, Tháng Chín 21, 2020
Trang chủ Tags Lamivudine

Tag: Lamivudine

Thuốc Lamivudine/Nevirapine/Zidovudine 150mg/200mg/300mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Lamivudine/Nevirapine/Zidovudine 150mg/200mg/300mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lamivudine/Nevirapine/Zidovudine 150mg/200mg/300mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 60 viên

Thuốc Trioday (tablet) là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Trioday (tablet) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Trioday (tablet) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 30 viên

Thuốc Lamivudine/Nevirapine/Zidovudine 150mg/200mg/300mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Lamivudine/Nevirapine/Zidovudine 150mg/200mg/300mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lamivudine/Nevirapine/Zidovudine 150mg/200mg/300mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 60 viên

Thuốc Tizacure 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tizacure 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tizacure 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Lamitick là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Lamitick là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lamitick ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Zeffix Tablets là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Zeffix Tablets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zeffix Tablets ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 14 Viên, 6 vỉ x 14 Viên

Thuốc Vinradin Tablet 100mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Vinradin Tablet 100mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vinradin Tablet 100mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 6Viên

Thuốc Lincincef là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Lincincef là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lincincef ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10Viên

Thuốc Lamidac 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Lamidac 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lamidac 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 Viên

Thuốc Ladinex là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ladinex là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ladinex ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 Viên

Thuốc Epivir (®ãng gãi t¹i Glaxo Wellcome Australia Ltd.) là gì?...

0
Thuốc Epivir (®ãng gãi t¹i Glaxo Wellcome Australia Ltd.) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Epivir (®ãng gãi t¹i Glaxo Wellcome Australia Ltd.) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 60 Viên