Thứ Hai, Tháng Chín 28, 2020
Trang chủ Tags Lamivudin 100mg

Tag: Lamivudin 100mg

Thuốc Zidolam là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Zidolam là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zidolam ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Tenolam là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tenolam là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tenolam ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Vifix là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Vifix là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vifix ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 15 viên nén bao phim

Thuốc Lazzy là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Lazzy là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lazzy ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Lamivudin 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Lamivudin 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lamivudin 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên; hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Vifix là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Vifix là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vifix ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 15 viên bao phim

Thuốc A.T Lamivudin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc A.T Lamivudin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc A.T Lamivudin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ, hộp 3 vỉ, hộp 5 vỉ, hộp 10 vỉ x 10 viên. Hộp 1 chai 30 viên, hộp 1 chai 60 viên, hộp 1 chai 100 viên

Thuốc Hivuladin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Hivuladin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hivuladin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Virlaf là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Virlaf là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Virlaf ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 4 vỉ x 7 viên nén bao phim

Thuốc Laviz 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Laviz 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Laviz 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên nén bao phim

Thuốc Lamivudin Boston 100 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Lamivudin Boston 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lamivudin Boston 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 14 viên, hộp 5 vỉ x 14 viên nén bao phim

Thuốc Vadavir là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Vadavir là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vadavir ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim

Thuốc Lamivudin-Domesco là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Lamivudin-Domesco là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lamivudin-Domesco ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 3 vỉ x 10 viên nén dài bao phim

Thuốc Lazzy là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Lazzy là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lazzy ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên nang

Thuốc Lamivudin 100 Glomed là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Lamivudin 100 Glomed là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lamivudin 100 Glomed ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên nén

Thuốc Larevir 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Larevir 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Larevir 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Lamivudin Stada 100mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Lamivudin Stada 100mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lamivudin Stada 100mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 1 chai 30 viên, hộp 1 chai 100 viên

Thuốc Lamivudin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Lamivudin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lamivudin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên nén bao phim

Thuốc Bephardin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Bephardin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bephardin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên nang

Thuốc Bilavir là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Bilavir là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bilavir ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên. Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim

Thuốc Lamivudin 100 Glomed là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Lamivudin 100 Glomed là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lamivudin 100 Glomed ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên nén

Thuốc Limatex – 100 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Limatex - 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Limatex - 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim

Thuốc Lamivudin Hasan 100 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Lamivudin Hasan 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lamivudin Hasan 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 3 vỉ x 10 viên nén dài bao phim

Thuốc Lamivudin 100 Glomed là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Lamivudin 100 Glomed là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lamivudin 100 Glomed ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên nén

Thuốc Virlaf là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Virlaf là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Virlaf ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 4 vỉ x 7 viên nén bao phim

Thuốc Ladivir là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ladivir là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ladivir ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim

Thuốc Tabvudin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tabvudin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tabvudin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim

Thuốc SaVi Lamivudine 100 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc SaVi Lamivudine 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc SaVi Lamivudine 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên nén dài bao phim

Thuốc SaVi Lamivudine 100 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc SaVi Lamivudine 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc SaVi Lamivudine 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên nén dài bao phim

Thuốc Silytrol 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Silytrol 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Silytrol 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Lyhepadin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Lyhepadin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lyhepadin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên