Thứ Hai, Tháng Chín 28, 2020
Trang chủ Tags L-Ornithine- L-Aspartate

Tag: L-Ornithine- L-Aspartate

Thuốc Helotec là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Helotec là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Helotec ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 ống x 10ml

Thuốc HELTEC là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc HELTEC là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc HELTEC ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 gói x 5g

Thuốc Heparigen Inj là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Heparigen Inj là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Heparigen Inj ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 ống x 10ml

Thuốc Helotec là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Helotec là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Helotec ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 ống x 10ml

Thuốc Helotec là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Helotec là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Helotec ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 ống x 10ml

Thuốc Livpar Inj là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Livpar Inj là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Livpar Inj ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 ống x 5ml

Thuốc Hepalium Injection là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Hepalium Injection là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hepalium Injection ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 ống 5ml

Thuốc Livpar Inj là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Livpar Inj là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Livpar Inj ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 ống x 5ml

Thuốc Interhepa Injection là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Interhepa Injection là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Interhepa Injection ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 ống x 5ml

Thuốc Hucora Injection là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Hucora Injection là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hucora Injection ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 ống 5ml

Thuốc Z-Pin Injection là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Z-Pin Injection là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Z-Pin Injection ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 ống 5ml

Thuốc Hepatoprim 10g/20ml là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Hepatoprim 10g/20ml là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hepatoprim 10g/20ml ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Hepapro Injection là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Hepapro Injection là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hepapro Injection ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 ống 5ml

Thuốc Uratonyl là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Uratonyl là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Uratonyl ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 20 ống x 5ml

Thuốc Hepaki Inj. là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Hepaki Inj. là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hepaki Inj. ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 ống 5ml

Thuốc Uratonyl là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Uratonyl là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Uratonyl ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 20 ống x 5ml

Thuốc Goldcova (nsx2: Houns Co., Ltd, Korea) là gì? Tác dụng,...

0
Thuốc Goldcova (nsx2: Houns Co., Ltd, Korea) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Goldcova (nsx2: Houns Co., Ltd, Korea) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 ống 5ml

Thuốc Hepmel inf. là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Hepmel inf. là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hepmel inf. ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 ống x 10ml

Thuốc Inbionethepatin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Inbionethepatin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Inbionethepatin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 ống

Thuốc Hepmel inf. là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Hepmel inf. là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hepmel inf. ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 ống x 10ml

Thuốc Hepapro Injection là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Hepapro Injection là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hepapro Injection ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 ống 5ml

Thuốc Z-Pin Injection là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Z-Pin Injection là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Z-Pin Injection ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 ống 5ml

Thuốc Fortec-L injection là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Fortec-L injection là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fortec-L injection ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 ống x 5ml

Thuốc Orjection injection là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Orjection injection là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Orjection injection ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 ống 5ml

Thuốc Fortec-L Infusion là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Fortec-L Infusion là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fortec-L Infusion ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 ống x 10ml

Thuốc Hepolive Inj là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Hepolive Inj là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hepolive Inj ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 ống x 10ml

Thuốc Hepaprofastopa 5g Inj. là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Hepaprofastopa 5g Inj. là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hepaprofastopa 5g Inj. ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 ống x 10ml

Thuốc Sonhill 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Sonhill 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sonhill 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 4vỉ x 10 viên; 10vỉ x 10viên

Thuốc Revive là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Revive là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Revive ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ nh«m/ nh«m x 10 Viên

Thuốc Revive là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Revive là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Revive ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ nhôm/ nhôm x 10 viên

Thuốc Korulive Inj. là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Korulive Inj. là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Korulive Inj. ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 ống x 5ml

Thuốc Korulive Inj. là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Korulive Inj. là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Korulive Inj. ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 ống x 5ml

Thuốc Korulive Inj. là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Korulive Inj. là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Korulive Inj. ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 ống x 5ml

Thuốc Hepolive Inj. là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Hepolive Inj. là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hepolive Inj. ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 ống x 5ml

Thuốc Hepolive Inj là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Hepolive Inj là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hepolive Inj ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 ống x 10ml

Thuốc Hepaprofastopa 5g Inj. là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Hepaprofastopa 5g Inj. là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hepaprofastopa 5g Inj. ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 ống x 10ml

Thuốc Hepacorintas là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Hepacorintas là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hepacorintas ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ nhôm/ nhôm x 4 viên

Thuốc Heltan Inj. là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Heltan Inj. là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Heltan Inj. ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 ống x 5ml

Thuốc Helotec là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Helotec là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Helotec ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 ống x 10ml

Thuốc Helivin inj. là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Helivin inj. là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Helivin inj. ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 ống x 5ml