Thứ Sáu, Tháng Chín 25, 2020
Trang chủ Tags Kim ngân hoa

Tag: Kim ngân hoa

Thuốc Mát gan tiêu độc HanaLiver là gì? Tác dụng, liều...

0
Thuốc Mát gan tiêu độc HanaLiver là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Mát gan tiêu độc HanaLiver ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 200ml, 250ml sirô thuốc

Thuốc MTD (Mát gan, tiêu độc) là gì? Tác dụng, liều...

0
Thuốc MTD (Mát gan, tiêu độc) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc MTD (Mát gan, tiêu độc) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 ống 10ml

Thuốc MTD (Mát gan, tiêu độc) là gì? Tác dụng, liều...

0
Thuốc MTD (Mát gan, tiêu độc) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc MTD (Mát gan, tiêu độc) ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 1 chai nhựa 280ml thuốc nước

Thuốc Tiêu độc thuỷ là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Tiêu độc thuỷ là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tiêu độc thuỷ ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 100ml thuốc nước

Thuốc Mát gan tiêu độc HanaLiver là gì? Tác dụng, liều...

0
Thuốc Mát gan tiêu độc HanaLiver là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Mát gan tiêu độc HanaLiver ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 250ml sỉô thuốc

Thuốc Thanh nhiệt tiêu độc LiverGood là gì? Tác dụng, liều...

0
Thuốc Thanh nhiệt tiêu độc LiverGood là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Thanh nhiệt tiêu độc LiverGood ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên nang

Thuốc Gantavimin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Gantavimin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gantavimin ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 2 vỉ, 4 vỉ x 20 viên, hộp 1 lọ nhựa 50 viên, 100 viên nén bao đường

Thuốc Mát gan giải độc là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Mát gan giải độc là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Mát gan giải độc ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 280ml thuốc nước

Thuốc Mát gan giải độc là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Mát gan giải độc là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Mát gan giải độc ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 280ml thuốc nước

Thuốc PV Xoang là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc PV Xoang là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc PV Xoang ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 1 lọ 60 viên bao đường

Thuốc Esha là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Esha là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Esha ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nang

Thuốc Renozax là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Renozax là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Renozax ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên nang cứng

Thuốc Nagyteccap là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Nagyteccap là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Nagyteccap ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên nang

Thuốc Xoangspray là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Xoangspray là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Xoangspray ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai nhựa 10 ml

Thuốc Xoangspray là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Xoangspray là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Xoangspray ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai nhựa 20 ml

Thuốc Xoangspray là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Xoangspray là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Xoangspray ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 50ml

Thuốc Thanh huyết tiêu độc P/H là gì? Tác dụng, liều...

0
Thuốc Thanh huyết tiêu độc P/H là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Thanh huyết tiêu độc P/H ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 60 viên nén bao đường

Thuốc Thanh huyết tiêu độc P/H là gì? Tác dụng, liều...

0
Thuốc Thanh huyết tiêu độc P/H là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Thanh huyết tiêu độc P/H ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 250ml cao lỏng

Thuốc Nam dược giải độc là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Nam dược giải độc là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Nam dược giải độc ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ, 5 vỉ x 10 viên nang

Thuốc Hoàn tiêu độc TW3 là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Hoàn tiêu độc TW3 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hoàn tiêu độc TW3 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 túi x 5g. Hộp 1 lọ x 50g viên hoàn cứng

Thuốc Hoàn tiêu độc TW3 là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Hoàn tiêu độc TW3 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hoàn tiêu độc TW3 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 túi x 5g. Hộp 1 lọ x 50g viên hoàn cứng

Thuốc Hobinkid là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Hobinkid là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hobinkid ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 100ml, hộp 1 lọ 125ml

Thuốc Kim ngân vạn ứng là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Kim ngân vạn ứng là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Kim ngân vạn ứng ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 4 vỉ x 10 viên,Hộp 1 chai 50 viên

Thuốc Khang Minh thanh huyết là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Khang Minh thanh huyết là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Khang Minh thanh huyết ở đâu, giá bao nhiêu tiền Lọ 30 viên; lọ 60 viên nang cứng

Thuốc Tioga là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tioga là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tioga ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 20 viên nén bao đường

Thuốc Thanh Huyết Trị Gan Tố là gì? Tác dụng, liều...

0
Thuốc Thanh Huyết Trị Gan Tố là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Thanh Huyết Trị Gan Tố ở đâu, giá bao nhiêu tiền chai

Thuốc Vương thảo trừ xoang là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Vương thảo trừ xoang là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vương thảo trừ xoang ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 100 viên nén bao phim (chai thủy tinh màu nâu). Hộp 1 chai 100 viên nén bao phim (chai nhựa HDPE). Hộp 4 vỉ x 18 viên nén bao phim (vỉ nhôm-PVC). Hộp 6 vỉ x 10 viên nén bao phim (vỉ nhôm - nhôm)

Thuốc Thanh Huyết Trị Gan Tố là gì? Tác dụng, liều...

0
Thuốc Thanh Huyết Trị Gan Tố là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Thanh Huyết Trị Gan Tố ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 280ml

Thuốc Esha là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Esha là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Esha ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nang

Thuốc Esha là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Esha là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Esha ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nang

Thuốc Esha là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Esha là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Esha ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nang

Thuốc Esha là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Esha là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Esha ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nang

Thuốc Esha là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Esha là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Esha ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nang

Thuốc Chè trĩ BTIKG là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Chè trĩ BTIKG là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Chè trĩ BTIKG ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 9 gói 9g thuốc cốm

Thuốc Ngân kiều giải độc – BVP là gì? Tác dụng,...

0
Thuốc Ngân kiều giải độc - BVP là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ngân kiều giải độc - BVP ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 100 viên (chai thủy tinh màu nâu, chai nhựa HDPE), Hộp 2 vỉ x 25 viên (vỉ nhôm- PVC), Hộp 6 vỉ x 10 viên nén bao phim (vỉ nhôm- nhôm)

Thuốc Tiêu ban lộ là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Tiêu ban lộ là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tiêu ban lộ ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 40ml

Thuốc Tiêu ban lộ là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Tiêu ban lộ là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tiêu ban lộ ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 40ml

Thuốc Tiêu độc HD là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Tiêu độc HD là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tiêu độc HD ở đâu, giá bao nhiêu tiền Lọ 60 viên

Thuốc Siro Tiêu Độc – HD là gì? Tác dụng, liều...

0
Thuốc Siro Tiêu Độc – HD là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Siro Tiêu Độc – HD ở đâu, giá bao nhiêu tiền Lọ 100ml