Thứ Bảy, Tháng Bảy 24, 2021
Trang chủ Tags Ketoprofen

Tag: ketoprofen

Thuốc Qepentex là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Qepentex là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Qepentex ở đâu, giá bao nhiêu tiền 1 gói x 7 miếng dán

Thuốc Daehwakebanon là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Daehwakebanon là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Daehwakebanon ở đâu, giá bao nhiêu tiền Túi 7 miếng

Thuốc ISOFENAL là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc ISOFENAL là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc ISOFENAL ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 6 ống 2ml

Thuốc Kefentech là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Kefentech là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Kefentech ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 20 gói x (5; 7 hoặc 10 miếng) (7cm x 10 cm)

Thuốc Fastum Gel là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Fastum Gel là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fastum Gel ở đâu, giá bao nhiêu tiền Tuýp 30g

Thuốc Pacific Ketoprofen là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Pacific Ketoprofen là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pacific Ketoprofen ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 20 gói x 6 miếng

Thuốc Kefentech là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Kefentech là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Kefentech ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 20 gói x 7 miếng

Thuốc Fastum Gel là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Fastum Gel là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fastum Gel ở đâu, giá bao nhiêu tiền Tuýp 30g

Thuốc Kepain inj là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Kepain inj là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Kepain inj ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 ống 2ml

Thuốc Flexen là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Flexen là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Flexen ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 túyp 50g

Thuốc Kepain inj là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Kepain inj là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Kepain inj ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 ống x 2ml

Thuốc Ecosip Ketoprofen là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ecosip Ketoprofen là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ecosip Ketoprofen ở đâu, giá bao nhiêu tiền Gói 3 miếng 7cm x 10 cm

Thuốc Ecosip Ketoprofen là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ecosip Ketoprofen là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ecosip Ketoprofen ở đâu, giá bao nhiêu tiền Gói 3 miếng 7cm x 10 cm

Thuốc Kepropain injection là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Kepropain injection là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Kepropain injection ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 ống x 2ml; 10 ống x 3ml; 10 ống x 4ml

Thuốc Kefentech là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Kefentech là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Kefentech ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 20 gói x (5; 7 hoặc 10 miếng) (7cm x 10 cm)

Thuốc Kefentech là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Kefentech là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Kefentech ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 20 gói x (5; 7 hoặc 10 miếng) (7cm x 10 cm)

Thuốc Fastum là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Fastum là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fastum ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 tuýp 20g; 30g; 50g

Thuốc Fastum là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Fastum là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fastum ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 tóyp 20g, 30g, 50g

Thuốc Nidal là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Nidal là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Nidal ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nang

Thuốc Nidal là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Nidal là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Nidal ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nang

Thuốc PROFENID gel, tub 60g là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc PROFENID gel, tub 60g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc PROFENID gel, tub 60g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp/1 tuýp

Thuốc PROFENID gel, tub 30g là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc PROFENID gel, tub 30g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc PROFENID gel, tub 30g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp/1 tuýp

Thuốc PROFENID 50mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc PROFENID 50mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc PROFENID 50mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp/24 viên