Thứ Bảy, Tháng Bảy 24, 2021
Trang chủ Tags Kẽm

Tag: Kẽm

Thuốc Sovite-G là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Sovite-G là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sovite-G ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Sovite-G là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Sovite-G là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sovite-G ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Alfa Preastig là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Alfa Preastig là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Alfa Preastig ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 gói x 1 vỉ x 30 viên

Thuốc Vitamount là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Vitamount là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vitamount ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 60ml

Thuốc Meyer vitacor drops là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Meyer vitacor drops là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Meyer vitacor drops ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp chứa lọ 30ml

Thuốc Meyer vitacor drops là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Meyer vitacor drops là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Meyer vitacor drops ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp chứa lọ 30ml

Thuốc Genzivit Plus là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Genzivit Plus là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Genzivit Plus ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 100ml

Thuốc Emviyem là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Emviyem là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Emviyem ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ, 6 vỉ x 10 viên

Thuốc Cadinutrivit – G là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Cadinutrivit - G là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cadinutrivit - G ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 12 vỉ x5 viên nang mềm

Thuốc Pharnaraton Ginseng là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Pharnaraton Ginseng là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pharnaraton Ginseng ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 6 vỉ x 15 viên

Thuốc Eurpharton là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Eurpharton là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Eurpharton ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 15 viên nang mềm

Thuốc Doritona là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Doritona là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Doritona ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên; Hộp 6 vỉ, 12 vỉ, 20 vỉ x 5 viên; Chai 30, 60, 100, 200, 500 viên

Thuốc Olovitex là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Olovitex là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Olovitex ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm

Thuốc Hankoxin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Hankoxin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hankoxin ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên, hộp 6 vỉ, 12 vỉ, 20 vỉ x 5 viên, chai 30 viên, 60 viên, 100 viên, 200 viên, 500 viên nang mềm

Thuốc Pharhavinton là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Pharhavinton là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pharhavinton ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 15 viên nang mềm

Thuốc Hadomin Ginseng là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Hadomin Ginseng là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hadomin Ginseng ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 12 vỉ x 5 viên, hộp 2 vỉ x 15 viên nang mềm

Thuốc Pharhadaton là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Pharhadaton là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pharhadaton ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 15 viên nang mềm

Thuốc Hadomin Ginseng là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Hadomin Ginseng là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hadomin Ginseng ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 12 vỉ x 5 viên nang mềm

Thuốc Tarviginkgo G2 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tarviginkgo G2 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tarviginkgo G2 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 15 viên nang mềm

Thuốc Intertonic là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Intertonic là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Intertonic ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên, Chai 100 viên nang mềm

Thuốc Usatonic là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Usatonic là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Usatonic ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm; Chai 100 viên

Thuốc Usatonic-G là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Usatonic-G là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Usatonic-G ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm; Chai 100 viên

Thuốc Davita Mama là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Davita Mama là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Davita Mama ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim, hộp 1 chai x 30 viên nén bao phim, chai 100 viên nén bao phim

Thuốc Ginsemax là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ginsemax là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ginsemax ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 12 vỉ x 5 viên nang mềm

Thuốc Robvita Plus là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Robvita Plus là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Robvita Plus ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm

Thuốc Robvita là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Robvita là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Robvita ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm

Thuốc Bidizym là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Bidizym là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bidizym ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 12 vỉ x 5 viên; 6 vỉ x 10 viên; hộp 1 lọ 100 viên; 60 viên nang mềm

Thuốc Vitafizz là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Vitafizz là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vitafizz ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 4 vỉ xé x 4 viên sủi

Thuốc Vitafizz là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Vitafizz là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vitafizz ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 4 vỉ xé x 4 viên sủi

Thuốc Redigitone là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Redigitone là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Redigitone ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 12 vỉ x 5 viên nang mềm

Thuốc Redigitone là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Redigitone là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Redigitone ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 12 vỉ x 5 viên nang mềm

Thuốc Redigitone là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Redigitone là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Redigitone ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 12 vỉ x 5 viên nang mềm

Thuốc Redigitone là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Redigitone là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Redigitone ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 12 vỉ x 5 viên nang mềm

Thuốc Oramulti là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Oramulti là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oramulti ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 02 vỉ x 15 viên nang mềm

Thuốc Oramulti là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Oramulti là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oramulti ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 02 vỉ x 15 viên nang mềm

Thuốc Robvita Plus là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Robvita Plus là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Robvita Plus ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm

Thuốc Robvita là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Robvita là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Robvita ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm

Thuốc Dailytonic là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Dailytonic là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Dailytonic ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 12 vỉ x 5 viên nang mềm

Thuốc Dailytonic là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Dailytonic là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Dailytonic ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 12 vỉ x 5 viên nang mềm

Thuốc Amorvita ginseng là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Amorvita ginseng là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Amorvita ginseng ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 12 vỉ x 5 viên nang mềm