Thứ Sáu, Tháng Bảy 30, 2021
Trang chủ Tags KALI CLORID

Tag: KALI CLORID

Thuốc Solucid AC 03 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Solucid AC 03 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Solucid AC 03 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Can 10 lít

Thuốc 5% Dextrose in lactated ringer s là gì? Tác dụng,...

0
Thuốc 5% Dextrose in lactated ringer s là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc 5% Dextrose in lactated ringer s ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 500ml

Thuốc Europersol with 1.5% Dextrose là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Europersol with 1.5% Dextrose là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Europersol with 1.5% Dextrose ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai nhựa 1000 ml

Thuốc Lactated Ringers solution for Intravenuous Infusion là gì? Tác dụng,...

0
Thuốc Lactated Ringers solution for Intravenuous Infusion là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lactated Ringers solution for Intravenuous Infusion ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai nhựa 500ml và 1000ml

Thuốc Peditral (O.R.S) orange Flavour là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Peditral (O.R.S) orange Flavour là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Peditral (O.R.S) orange Flavour ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 20 gói 29,5g

Thuốc Oresol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Oresol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oresol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 gói, 200 gói x 27,9g thuốc bột

Thuốc Oresol 4,1g là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Oresol 4,1g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oresol 4,1g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 40 gói 4,1g thuốc bột

Thuốc Oresol 4,1g là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Oresol 4,1g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oresol 4,1g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 40 gói 4,1g thuốc bột

Thuốc Oresol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Oresol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oresol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Gói 20,5g thuốc bột

Thuốc Oresol 4,1g là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Oresol 4,1g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oresol 4,1g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 40 gói 4,1g thuốc bột

Thuốc Oresol 4,1g là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Oresol 4,1g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oresol 4,1g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 40 gói 4,1g thuốc bột

Thuốc Oresol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Oresol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oresol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Gói 20,5g thuốc bột

Thuốc Oresol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Oresol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oresol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 40 gói x 5,5g thuốc bột uống

Thuốc Mibezisol 2,5 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Mibezisol 2,5 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Mibezisol 2,5 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 gói, 20 gói, 30 gói, 50 gói x 4,130g)

Thuốc Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD – 1A...

0
Thuốc Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD - 1A (Acid) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD - 1A (Acid) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Thùng chứa 2 can nhựa 10 lít

Thuốc Lactated ringer’s and dextrose là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Lactated ringer's and dextrose là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lactated ringer's and dextrose ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 250ml; chai 500ml (chai tròn); chai 500ml (chai ovan) dung dịch tiêm truyền

Thuốc Ringer lactate là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ringer lactate là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ringer lactate ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 500ml dung dịch tiêm truyền

Thuốc Oresol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Oresol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oresol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 gói x 27,9g; hộp 40 gói x 5,58g thuốc bột

Thuốc Kydheamo-2A là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Kydheamo-2A là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Kydheamo-2A ở đâu, giá bao nhiêu tiền Thùng 1 can 10 lít dung dịch dùng cho thẩm phân máu

Thuốc Oresol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Oresol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oresol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Gói 20,5g thuốc bột

Thuốc Oresol new là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Oresol new là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oresol new ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 20 gói x 4,22g thuốc bột uống

Thuốc Oresol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Oresol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oresol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 gói x 27,9g thuốc bột

Thuốc Oresol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Oresol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oresol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 gói x 27,9g thuốc bột

Thuốc KALI CLORID 500 mg là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc KALI CLORID 500 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc KALI CLORID 500 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 VB /10 viên

Thuốc KALI CLORID 500 mg là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc KALI CLORID 500 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc KALI CLORID 500 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 100 viên